Geo- en vastgoeddata op locatie:

Reconstructie N278 Aan de Fremme - De Hut

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eijsden-Margraten
DossierNL.IMRO.1903.BPLINFRA1001
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.1903.BPLINFRA1001-VG01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 17-12-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 18.344 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Verkeer 18.344 100,00%
- Verkeer (art. 3) 18.344 100,00%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 18.344 100,00%
milieuzone - bodembeschermingsgebied (art. 6.1) 18.344 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
inpassingsplan PIP reconstructie N598 ontwerp 07-07-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Reconstructie N278 Aan de Fremme - De Hut vastgesteld 17-12-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Reconstructie N278 Aan de Fremme - De Hut ontwerp 25-06-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bedrijventerrein Aan de Fremme - 2013 vastgesteld 28-05-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bedrijventerrein Aan de Fremme - 2013.lck ontwerp 08-01-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen 10-12-2014 Vaststellen verordeningen Tarieven 2015 23-05-2019 23-05-2019 detail
geluidvergunning Bekendmaking: Wet Geluidhinder 23-05-2019 23-05-2019 detail
geluidvergunning 03-12-2014 Bekendmaking: Wet Geluidhinder 23-05-2019 23-05-2019 detail
geluidvergunning Bekendmaking: Wet Geluidhinder 23-05-2019 23-05-2019 detail
omgevingsvergunning Verleende omgevingsvergunning bouwen bedrijfspand Pasveld 1, 6269 NJ (achter Rijksweg 87, 6269 AB) Margraten 15-05-2019 15-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.