Geo- en vastgoeddata op locatie:

Putstraat, Eckelrade – Honthem 39

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eijsden-Margraten
DossierNL.IMRO.1903.BPLKOM05001
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.1903.BPLKOM05001-VG01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 20-09-2011
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 26.091 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 18.463 70,76%
- Agrarisch met waarden (art. 3) 18.463 70,76%
Groen 76 0,29%
- Groen (art. 4) 76 0,29%
Tuin 1.487 5,70%
- Tuin (art. 5) 1.487 5,70%
Verkeer 1.600 6,13%
- Verkeer (art. 6) 1.600 6,13%
Wonen 4.465 17,11%
- Wonen (art. 7) 4.465 17,11%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 18.463 70,76%
Waarde - Archeologie (art. 8) 18.463 70,76%
Waterstaat 24.795 95,03%
Waterstaat - Erosie (art. 9) 24.795 95,03%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 52.182 200,00%
milieuzone - bodembeschermingsgebied (art. 12.1) 26.091 100,00%
milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 12.2) 26.091 100,00%
Veiligheidszone 921 3,53%
veiligheidszone - leiding (art. 12.3) 921 3,53%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Putstraat, Eckelrade - Honthem 39, eerste herziening vastgesteld 16-12-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Putstraat, Eckelrade - Honthem 39, eerste herziening ontwerp 11-08-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied Margraten 2009 geconsolideerde versie 14-12-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Putstraat, Eckelrade – Honthem 39 vastgesteld 20-09-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied margraten 2009 vastgesteld 19-05-2009 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Provincie Limburg, ontbrandingstoestemming d.d. 1 juli 2019 Eijkerstraat te Gronsveld 10-04-2019 10-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Verkiezing van de leden van het Europees Parlement, STEMMEN MET EEN KIEZERSPAS 03-04-2019 03-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Verkiezing van de leden van het Europees Parlement, STEMMEN BIJ VOLMACHT 03-04-2019 03-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening Duurzaamheidslening Eijsden-Margraten 2016 02-04-2019 02-06-2019 detail
omgevingsvergunning Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning aanleg zonnepanelenweide, Honthemerweg/Eijckestraat (percelen MGT02-M-382, 422 en 424) te Eckelrade 25-03-2019 25-05-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Miséricorde Eckelrade detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox