Putstraat, Eckelrade – Honthem 39

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eijsden-Margraten
DossierNL.IMRO.1903.BPLKOM05001
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.1903.BPLKOM05001-VG01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 20-09-2011
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 26.091 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 18.463 70,76%
- Agrarisch met waarden (art. 3) 18.463 70,76%
Groen 76 0,29%
- Groen (art. 4) 76 0,29%
Tuin 1.487 5,70%
- Tuin (art. 5) 1.487 5,70%
Verkeer 1.600 6,13%
- Verkeer (art. 6) 1.600 6,13%
Wonen 4.465 17,11%
- Wonen (art. 7) 4.465 17,11%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 18.463 70,76%
Waarde - Archeologie (art. 8) 18.463 70,76%
Waterstaat 24.795 95,03%
Waterstaat - Erosie (art. 9) 24.795 95,03%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 52.182 200,00%
milieuzone - bodembeschermingsgebied (art. 12.1) 26.091 100,00%
milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 12.2) 26.091 100,00%
Veiligheidszone 921 3,53%
veiligheidszone - leiding (art. 12.3) 921 3,53%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Putstraat, Eckelrade - Honthem 39, eerste herziening detail kaart
Putstraat, Eckelrade - Honthem 39, eerste herziening detail kaart
Buitengebied Margraten 2009 detail kaart
Putstraat, Eckelrade – Honthem 39 detail kaart
Buitengebied margraten 2009 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail
Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail
Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail
Uitvoeringsbeleid Eijsden-Margraten Landelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheid detail
Beleidsnotitie Particuliere Vakantieverhuur detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Miséricorde Eckelrade detail

Meer weten over adressen?