Geo- en vastgoeddata op locatie:

Kern Noorbeek, herziening Dorpstraat 2

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eijsden-Margraten
DossierNL.IMRO.1903.BPLKOM07004
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.1903.BPLKOM07004-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 24-07-2014
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 288 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Wonen 288 100,00%
- Wonen (art. 3) 288 100,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 575 200,00%
Waarde - Archeologie 3 (art. 4) 288 100,00%
Waarde - Beschermd dorpsgzicht (art. 5) 288 100,00%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 288 100,00%
milieuzone - bodembeschermingsgebied (art. 9.1) 288 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Kern Noorbeek, herziening Dorpstraat 2 vastgesteld 16-12-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kern Noorbeek, herziening Dorpstraat 2 ontwerp 24-07-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kern Noorbeek onherroepelijk 18-05-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bogmanplein Noorbeek vastgesteld 14-12-2010 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) 19-06-2019 19-08-2019 detail
omgevingsvergunning Verleende omgevingsvergunning verbouwen/uitbreiden woning, Vroelenstraat 8, 6255 AL Noorbeek 17-06-2019 17-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Klachtenreglement college en burgemeester Eijsden-Margraten 2019 05-06-2019 05-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Eijsden-Margraten 2019 28-05-2019 28-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening rechtspositie burgemeester en wethouders Eijsden-Margraten 2019 28-05-2019 28-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Dorpstraat Noorbeek detail

Meer weten over adressen?