Kern Noorbeek, herziening Dorpstraat 2

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eijsden-Margraten
DossierNL.IMRO.1903.BPLKOM07004
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.1903.BPLKOM07004-VG01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 16-12-2014
Officiële bekendmaking staatscourant 24-12-2014
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 288 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Wonen 288 100,00%
- Wonen (art. 3) 288 100,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 575 200,00%
Waarde - Archeologie 3 (art. 4) 288 100,00%
Waarde - Beschermd dorpsgzicht (art. 5) 288 100,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 288 100,00%
milieuzone - bodembeschermingsgebied (art. 9.1) 288 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Kern Noorbeek, herziening Dorpstraat 2 detail kaart
Kern Noorbeek, herziening Dorpstraat 2 detail kaart
Kern Noorbeek detail kaart
Bogmanplein Noorbeek detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail
bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail
Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail
Verordening op de rekenkamercommissie voor de gemeente Eijsden-Margraten 2019 detail
Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Dorpstraat Noorbeek detail

Meer weten over adressen?