Geo- en vastgoeddata op locatie:

Sint Geertruid - 2013

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eijsden-Margraten
DossierNL.IMRO.1903.BPLKOM09001
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.1903.BPLKOM09001-VG01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 05-02-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 462.970 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 15.184 3,28%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 3) 15.184 3,28%
Agrarisch met waarden 113.615 24,54%
- Agrarisch met waarden (art. 4) 113.615 24,54%
Bedrijf 8.032 1,73%
- Bedrijf (art. 5) 7.895 1,71%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 137 0,03%
Centrum 44.323 9,57%
- Centrum (art. 7) 44.323 9,57%
Gemengd 4.154 0,90%
- Gemengd (art. 8) 4.154 0,90%
Groen 12.444 2,69%
- Groen (art. 9) 12.444 2,69%
Maatschappelijk 8.864 1,91%
- Maatschappelijk (art. 10) 8.864 1,91%
Sport 25.717 5,55%
- Sport (art. 11) 25.717 5,55%
Verkeer 61.733 13,33%
- Verkeer (art. 12) 61.733 13,33%
Wonen 168.905 36,48%
- Wonen (art. 13) 168.905 36,48%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 12.112 2,62%
Leiding - Gas (art. 14) 7.497 1,62%
Leiding - Water (art. 15) 4.615 1,00%
Waarde 681.951 147,30%
Waarde - Archeologie (art. 16) 462.970 100,00%
Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 17) 206.726 44,65%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 18) 12.255 2,65%
Waterstaat 6.163 1,33%
Waterstaat - Beschermingszone watergang (art. 19) 6.163 1,33%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 925.941 200,00%
milieuzone - bodembeschermingsgebied (art. 23) 462.970 100,00%
milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 23) 462.970 100,00%
Overig 415.993 89,85%
other: rode contour (art. 23) 415.993 89,85%
Wro-zone 10.022 2,16%
wro-zone - wijzigingsgebied (art. 13) 7.129 1,54%
wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 25) 1.227 0,26%
wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 25) 1.667 0,36%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Wijzigingsplan Maatschap Steinbusch vastgesteld 14-04-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Wijzigingsplan Maatschap Steinbusch ontwerp 18-12-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Sint Geertruid onherroepelijk 05-02-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Sint Geertruid - 2013 vastgesteld 05-02-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied Margraten 2009 geconsolideerde versie 14-12-2012 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verkeersbesluit Gemeente Eijsden-Margraten - VB Mergellandroute - 23-05-2019 23-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Verkiezingen van de leden van het Europees Parlement 08-05-2019 08-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) opschorting PL (N. Mohammadi) 06-05-2019 06-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) 01-05-2019 01-07-2019 detail
omgevingsvergunning Verleende omgevingsvergunning slopen 3 kippenstallen Nieuwe Hofstraat 13, 6265 AG Sint Geertruid 26-04-2019 26-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Aan de Veldkoul Sint Geertruid detail
Achter de Höfkens Sint Geertruid detail
Buitenend Sint Geertruid detail
Bukel Sint Geertruid detail
Burgemeester Beckersstraat Sint Geertruid detail
Burgemeester Wolfsstraat Sint Geertruid detail
De Hochterhof Sint Geertruid detail
De Laathof Sint Geertruid detail
De Munckhof Sint Geertruid detail
De Uithof Sint Geertruid detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox