Geo- en vastgoeddata op locatie:

Winkelcentrum Breust - Eijsden

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eijsden-Margraten
DossierNL.IMRO.1903.BPLKOM10002WIN
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.1903.BPLKOM10002WIN-OHO1
Planstatusonherroepelijk
Datum planstatus 15-01-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 18.864 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Centrum 18.864 100,00%
- Centrum (art. 3) 18.864 100,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 6.092 32,30%
Waarde - Archeologie - 1 (art. 4) 2.797 14,83%
Waarde - Archeologie - 2 (art. 5) 3.296 17,47%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 18.864 100,00%
milieuzone - bodembeheer (art. 8.1) 18.864 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
omgevingsvergunning Breusterhof 1 Eijsden - Winkelwagenopvang ontwerp 18-10-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Winkelcentrum Breust - Eijsden vastgesteld 23-04-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Eijsden vastgesteld 23-04-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Winkelcentrum Breust - Eijsden ontwerp 17-01-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Eijsden ontwerp 17-01-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
bodembeschermingsvergunning Provincie Limburg, besluit Wet bodembescherming Stationsplein (NS-emplacement en omgeving), Eijsden, LI090500130 14-06-2019 14-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Klachtenreglement college en burgemeester Eijsden-Margraten 2019 05-06-2019 05-08-2019 detail
omgevingsvergunning Verleende omgevingsvergunning verbouwen woning Breusterstraat 64, 6245 EK Eijsden 03-06-2019 03-08-2019 detail
omgevingsvergunning Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning verbouwen/vergroten woning, Margrietstraat 12, 6245 CM Eijsden 03-06-2019 03-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening op de raadscommissie, die functioneringsgesprekken met de burgemeester houden en die de aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester voorbereidt 28-05-2019 28-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Breusterhof Eijsden detail
Breusterstraat Eijsden detail
Cramignonstraat Eijsden detail
Kennedylaan Eijsden detail
Koning Willem-Alexanderstraat Eijsden detail

Meer weten over adressen?