Winkelcentrum Breust - Eijsden

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eijsden-Margraten Dossier NL.IMRO.1903.BPLKOM10002WIN Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.1903.BPLKOM10002WIN-OHO1 Planstatus onherroepelijk Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 18.864 100%

Enkelbestemming m2 %
- Centrum (art. 3) 18.864 100,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie - 1 (art. 4) 2.797 14,83%
- Waarde - Archeologie - 2 (art. 5) 3.296 17,47%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - bodembeheer (art. 8.1) 18.864 100,00%