Winkelcentrum Breust - Eijsden

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eijsden-Margraten
DossierNL.IMRO.1903.BPLKOM10002WIN
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.1903.BPLKOM10002WIN-VG01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 23-04-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 18.864 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Centrum 18.864 100,00%
- Centrum (art. 3) 18.864 100,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 6.092 32,30%
Waarde - Archeologie - 1 (art. 4) 2.797 14,83%
Waarde - Archeologie - 2 (art. 5) 3.296 17,47%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 18.864 100,00%
milieuzone - bodembeheer (art. 8.1) 18.864 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Breusterhof 1 Eijsden - Winkelwagenopvang detail kaart
Winkelcentrum Breust - Eijsden detail kaart
Eijsden detail kaart
Winkelcentrum Breust - Eijsden detail kaart
Eijsden detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail
Gemeente Eijsden-Margraten - GPP Diepstraat - Eijsden detail
bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail
Sloopmelding asbesthoudend dak, Margrietstraat 12, 6245 CM Eijsden detail
Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Breusterhof Eijsden detail
Breusterstraat Eijsden detail
Cramignonstraat Eijsden detail
Kennedylaan Eijsden detail
Koning Willem-Alexanderstraat Eijsden detail

Meer weten over adressen?