Geo- en vastgoeddata op locatie:

Mariadorp, Mesch en Withuis 2015

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eijsden-Margraten
DossierNL.IMRO.1903.BPLKOM13001
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.1903.BPLKOM13001-VG01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 29-09-2015
Officiële bekendmaking staatscourant 04-11-2015
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 326.464 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 22.301 6,83%
- Agrarisch (art. 3) 11.134 3,41%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 4) 7.606 2,33%
- Agrarisch - Hoveniersbedrijf (art. 5) 3.561 1,09%
Agrarisch met waarden 57.127 17,50%
- Agrarisch met waarden (art. 6) 57.127 17,50%
Bedrijf 6.905 2,11%
- Bedrijf (art. 7) 6.680 2,05%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 8) 224 0,07%
Detailhandel 207 0,06%
- Detailhandel (art. 9) 207 0,06%
Dienstverlening 410 0,13%
- Dienstverlening (art. 10) 410 0,13%
Groen 13.301 4,07%
- Groen (art. 11) 13.301 4,07%
Horeca 7.310 2,24%
- Horeca (art. 12) 7.310 2,24%
Kantoor 1.842 0,56%
- Kantoor (art. 13) 1.842 0,56%
Maatschappelijk 11.153 3,42%
- Maatschappelijk (art. 14) 11.153 3,42%
Recreatie 3.020 0,92%
- Recreatie - Volkstuinen (art. 15) 3.020 0,92%
Verkeer 57.364 17,57%
- Verkeer (art. 16) 57.364 17,57%
Water 5.426 1,66%
- Water (art. 17) 5.426 1,66%
Wonen 140.100 42,91%
- Wonen (art. 18) 140.100 42,91%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 350.216 107,28%
Waarde - Archeologie 2 (art. 19) 87.348 26,76%
Waarde - Archeologie 4 (art. 20) 155.811 47,73%
Waarde - Archeologie 5 (art. 21) 57.077 17,48%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 22) 49.981 15,31%
Waterstaat 8.404 2,57%
Waterstaat - Beschermingszone watergang (art. 23) 8.404 2,57%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 183.116 56,09%
milieuzone - beschermingsgebied Nationaal Landschap Zuid-Limburg (art. 27.1) 183.116 56,09%
Overige zone 218.990 67,08%
overige zone - buiten rode contour (art. 27.2) 218.990 67,08%
Vrijwaringszone 43.671 13,38%
vrijwaringszone - weg 1 (art. 27.3) 14.550 4,46%
vrijwaringszone - weg 2 (art. 27.4) 29.120 8,92%
Wetgevingzone 2.298 0,70%
wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 7.5.2) 2.298 0,70%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Mariadorp, Mesch en Withuis 2015 vastgesteld 29-09-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Mariadorp, Mesch en Withuis 2015 ontwerp 26-05-2015 detail naar de kaart
wijzigingsplan Kerkplein 8 te Mesch vastgesteld 09-12-2014 detail naar de kaart
wijzigingsplan Kerkplein 8 te Mesch ontwerp 17-07-2014 detail naar de kaart
projectbesluit Omgevingsvergunning Withuis 16a vastgesteld 04-02-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
bodembeschermingsvergunning Provincie Limburg, besluit Wet bodembescherming Stationsplein (NS-emplacement en omgeving), Eijsden, LI090500130 14-06-2019 14-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Klachtenreglement college en burgemeester Eijsden-Margraten 2019 05-06-2019 05-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Eijsden-Margraten 2019 28-05-2019 28-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening op de raadscommissie, die functioneringsgesprekken met de burgemeester houden en die de aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester voorbereidt 28-05-2019 28-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening rechtspositie burgemeester en wethouders Eijsden-Margraten 2019 28-05-2019 28-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Lindenlaan Eijsden detail
Red Horse-straat Eijsden detail
Rijksweg Eijsden detail
Bovenstraat Eijsden detail
Bourgogne Eijsden detail
Burg. Jos. Duijsensstr Eijsden detail
Grijzegraaf Eijsden detail
Heiweg Eijsden detail
In het Straatje Eijsden detail
Kerkplein Eijsden detail

Meer weten over adressen?