Geo- en vastgoeddata op locatie:

Gronsveld - Rijckholt 2013

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eijsden-Margraten
DossierNL.IMRO.1903.BPLkom11000
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.1903.BPLkom11000-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 30-01-2013
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.127.756 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 48.049 4,26%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 3) 48.049 4,26%
Agrarisch met waarden 81.200 7,20%
- Agrarisch met waarden (art. 4) 81.200 7,20%
Bedrijf 12.258 1,09%
- Bedrijf (art. 5) 11.471 1,02%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 787 0,07%
Detailhandel 10.783 0,96%
- Detailhandel (art. 7) 10.783 0,96%
Dienstverlening 70 0,01%
- Dienstverlening (art. 8) 70 0,01%
Gemengd 13.706 1,22%
- Gemengd - 1 (art. 9) 12.293 1,09%
- Gemengd - 2 (art. 10) 1.413 0,13%
Groen 102.519 9,09%
- Groen (art. 11) 34.033 3,02%
- Groen - Park (art. 12) 68.486 6,07%
Horeca 14.379 1,28%
- Horeca (art. 13) 6.084 0,54%
- Horeca - Kasteel (art. 14) 8.295 0,74%
Kantoor 852 0,08%
- Kantoor (art. 15) 852 0,08%
Maatschappelijk 35.313 3,13%
- Maatschappelijk (art. 16) 35.313 3,13%
Sport 37.689 3,34%
- Sport (art. 17) 37.689 3,34%
Verkeer 170.995 15,16%
- Verkeer (art. 18) 170.995 15,16%
Water 10.462 0,93%
- Water (art. 19) 10.462 0,93%
Wonen 589.481 52,27%
- Wonen (art. 20) 585.748 51,94%
- Wonen - Kasteel (art. 21) 1.455 0,13%
- Wonen - Woonwagens (art. 22) 2.278 0,20%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 21.335 1,89%
Leiding - Gas (art. 23) 21.335 1,89%
Waarde 1.210.222 107,31%
Waarde - Archeologie 3 (art. 24) 288.557 25,59%
Waarde - Archeologie 4 (art. 25) 466.306 41,35%
Waarde - Archeologie 5 (art. 26) 306.225 27,15%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 27) 149.134 13,22%
Waterstaat 4.826 0,43%
Waterstaat - Berschermingszone watergang (art. 28) 4.826 0,43%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 94.021 8,34%
milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 32.2) 94.021 8,34%
Overig 779.293 69,10%
other: rode contour (art. 32.3) 779.293 69,10%
Vrijwaringszone 53.029 4,70%
vrijwaringszone - weg 0-50 m (art. 32.4) 21.002 1,86%
vrijwaringszone - weg 50-100 m (art. 32.5) 32.027 2,84%
Wro-zone 96.724 8,58%
wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 20.6) 5.592 0,50%
wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 34.2) 91.132 8,08%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Aldi Gronsveld vastgesteld 15-03-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Facetbestemmingsplan Short Stay vastgesteld 05-01-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Aldi Gronsveld ontwerp 16-12-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Gronsveld en Rijckholt 2013 vastgesteld 28-05-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan De Heeg - Eyldergaard - Vroendaal onherroepelijk 25-02-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning bouw carport, Broekstraat 41, 6247 BP Gronsveld 15-05-2019 15-07-2019 detail
omgevingsvergunning Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning bouw schuilstal, Pannepad EDN00-F-875 te Gronsveld 15-05-2019 15-07-2019 detail
omgevingsvergunning Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning veranderen winkelbestemming, Rijksweg 124, 6247 AL Gronsveld 08-05-2019 08-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Verkiezingen van de leden van het Europees Parlement 08-05-2019 08-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) opschorting PL (N. Mohammadi) 06-05-2019 06-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Achter het Tolhuis Gronsveld detail
Pr Willem Alexanderstr Gronsveld detail
Aan het beeldje Gronsveld detail
Baroniestraat Gronsveld detail
Benedicstraat Gronsveld detail
Rector van den Boornstraat Gronsveld detail
Oonder de bos Gronsveld detail
de Bounamstraat Gronsveld detail
Brikkenoven Gronsveld detail
Broekstraat Gronsveld detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox