Bestemmingsplan Gronsveld - Rijckholt 2013

Bestemmingsplan Gronsveld - Rijckholt 2013 heeft op 30-01-2013 de status ontwerp gekregen door Eijsden-Margraten.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Eijsden-Margraten
Dossier
NL.IMRO.1903.BPLkom11000
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.1903.BPLkom11000-ON01
Planstatus
ontwerp
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.127.756 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 3) 48.049 4,26%

- Agrarisch met waarden (art. 4) 81.200 7,20%

- Bedrijf (art. 5) 11.471 1,02%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 787 0,07%

- Detailhandel (art. 7) 10.783 0,96%

- Dienstverlening (art. 8) 70 0,01%

- Gemengd - 1 (art. 9) 12.293 1,09%
- Gemengd - 2 (art. 10) 1.413 0,13%

- Groen (art. 11) 34.033 3,02%
- Groen - Park (art. 12) 68.486 6,07%

- Horeca (art. 13) 6.084 0,54%
- Horeca - Kasteel (art. 14) 8.295 0,74%

- Kantoor (art. 15) 852 0,08%

- Maatschappelijk (art. 16) 35.313 3,13%

- Sport (art. 17) 37.689 3,34%

- Verkeer (art. 18) 170.995 15,16%

- Water (art. 19) 10.462 0,93%

- Wonen (art. 20) 585.748 51,94%
- Wonen - Kasteel (art. 21) 1.455 0,13%
- Wonen - Woonwagens (art. 22) 2.278 0,20%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 23) 21.335 1,89%

- Waarde - Archeologie 3 (art. 24) 288.557 25,59%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 25) 466.306 41,35%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 26) 306.225 27,15%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 27) 149.134 13,22%

- Waterstaat - Berschermingszone watergang (art. 28) 4.826 0,43%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 32.2) 94.021 8,34%

- other: rode contour (art. 32.3) 779.293 69,10%

- vrijwaringszone - weg 0-50 m (art. 32.4) 21.002 1,86%
- vrijwaringszone - weg 50-100 m (art. 32.5) 32.027 2,84%

- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 20.6) 5.592 0,50%
- wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 34.2) 91.132 8,08%