Gronsveld en Rijckholt 2013

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eijsden-Margraten
DossierNL.IMRO.1903.BPLkom11000
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.1903.BPLkom11000-VG01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 28-05-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.127.756 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 48.049 4,26%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 3) 48.049 4,26%
Agrarisch met waarden 81.204 7,20%
- Agrarisch met waarden (art. 4) 81.204 7,20%
Bedrijf 12.258 1,09%
- Bedrijf (art. 5) 11.471 1,02%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 787 0,07%
Detailhandel 10.783 0,96%
- Detailhandel (art. 7) 10.783 0,96%
Dienstverlening 70 0,01%
- Dienstverlening (art. 8) 70 0,01%
Gemengd 13.706 1,22%
- Gemengd - 1 (art. 9) 12.293 1,09%
- Gemengd - 2 (art. 10) 1.413 0,13%
Groen 102.519 9,09%
- Groen (art. 11) 34.033 3,02%
- Groen - Park (art. 12) 68.486 6,07%
Horeca 14.379 1,28%
- Horeca (art. 13) 6.084 0,54%
- Horeca - Kasteel (art. 14) 8.295 0,74%
Kantoor 852 0,08%
- Kantoor (art. 15) 852 0,08%
Maatschappelijk 35.313 3,13%
- Maatschappelijk (art. 16) 35.313 3,13%
Sport 37.689 3,34%
- Sport (art. 17) 37.689 3,34%
Verkeer 170.601 15,13%
- Verkeer (art. 18) 170.601 15,13%
Water 10.462 0,93%
- Water (art. 19) 10.462 0,93%
Wonen 589.870 52,30%
- Wonen (art. 20) 586.137 51,97%
- Wonen - Kasteel (art. 21) 1.455 0,13%
- Wonen - Woonwagens (art. 22) 2.278 0,20%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 21.337 1,89%
Leiding - Gas (art. 23) 21.337 1,89%
Waarde 1.210.227 107,31%
Waarde - Archeologie 3 (art. 24) 288.557 25,59%
Waarde - Archeologie 4 (art. 25) 466.306 41,35%
Waarde - Archeologie 5 (art. 26) 306.225 27,15%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 27) 149.139 13,22%
Waterstaat 6.479 0,57%
Waterstaat - Berschermingszone watergang (art. 28) 6.479 0,57%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 94.021 8,34%
milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 32.1) 94.021 8,34%
Overig 348.455 30,90%
other: rode contour (art. 32.2) 348.455 30,90%
Veiligheidszone 53 0,00%
veiligheidszone - lpg (art. 32.3) 53 0,00%
Vrijwaringszone 53.029 4,70%
vrijwaringszone - weg 0-50 m (art. 32.4) 21.002 1,86%
vrijwaringszone - weg 50-100 m (art. 32.5) 32.027 2,84%
Wro-zone 96.337 8,54%
wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 20.6) 5.205 0,46%
wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 34.2) 91.132 8,08%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Aldi Gronsveld detail kaart
Facetbestemmingsplan Short Stay detail kaart
Aldi Gronsveld detail kaart
Gronsveld en Rijckholt 2013 detail kaart
De Heeg - Eyldergaard - Vroendaal detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Intrekken aanvraag omgevingsvergunning plaatsen dakkapel, Prins Willem Alexanderstraat 6, 6247 CK Gronsveld detail
Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning bouw dakkapel, Prins Willem Alexanderstraat 6, 6247 CK Gronsveld detail
bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning aanleg inrit, Broekstraat 32, 6247 BS Gronsveld detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Achter het Tolhuis Gronsveld detail
Pr Willem Alexanderstr Gronsveld detail
Aan het beeldje Gronsveld detail
Baroniestraat Gronsveld detail
Benedicstraat Gronsveld detail
Rector van den Boornstraat Gronsveld detail
Oonder de bos Gronsveld detail
de Bounamstraat Gronsveld detail
Brikkenoven Gronsveld detail
Broekstraat Gronsveld detail

Meer weten over adressen?