Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Gronsveld en Rijckholt 2013 heeft op 28-05-2013 de status vastgesteld gekregen door Eijsden-Margraten.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Eijsden-Margraten
Dossier
NL.IMRO.1903.BPLkom11000
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.1903.BPLkom11000-VG01
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.127.756 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 3) 48.049 4,26%

- Agrarisch met waarden (art. 4) 81.204 7,20%

- Bedrijf (art. 5) 11.471 1,02%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 787 0,07%

- Detailhandel (art. 7) 10.783 0,96%

- Dienstverlening (art. 8) 70 0,01%

- Gemengd - 1 (art. 9) 12.293 1,09%
- Gemengd - 2 (art. 10) 1.413 0,13%

- Groen (art. 11) 34.033 3,02%
- Groen - Park (art. 12) 68.486 6,07%

- Horeca (art. 13) 6.084 0,54%
- Horeca - Kasteel (art. 14) 8.295 0,74%

- Kantoor (art. 15) 852 0,08%

- Maatschappelijk (art. 16) 35.313 3,13%

- Sport (art. 17) 37.689 3,34%

- Verkeer (art. 18) 170.601 15,13%

- Water (art. 19) 10.462 0,93%

- Wonen (art. 20) 586.137 51,97%
- Wonen - Kasteel (art. 21) 1.455 0,13%
- Wonen - Woonwagens (art. 22) 2.278 0,20%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 23) 21.337 1,89%

- Waarde - Archeologie 3 (art. 24) 288.557 25,59%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 25) 466.306 41,35%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 26) 306.225 27,15%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 27) 149.139 13,22%

- Waterstaat - Berschermingszone watergang (art. 28) 6.479 0,57%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 32.1) 94.021 8,34%

- other: rode contour (art. 32.2) 348.455 30,90%

- veiligheidszone - lpg (art. 32.3) 53 0,00%

- vrijwaringszone - weg 0-50 m (art. 32.4) 21.002 1,86%
- vrijwaringszone - weg 50-100 m (art. 32.5) 32.027 2,84%

- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 20.6) 5.205 0,46%
- wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 34.2) 91.132 8,08%