Herontwikkeling voormalig Kloostercomplex Rijksweg 8 - 18

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eijsden-Margraten
DossierNL.IMRO.1903.BPPVM0001
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.1903.BPPVM0001-OH01
Planstatusonherroepelijk
Datum planstatus 08-05-2012
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 18.321 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Wonen 18.321 100,00%
- Wonen (art. 3) 18.321 100,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 22.784 124,36%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 4) 620 3,39%
Waarde - Ecologie (art. 5) 3.735 20,39%
Waarde - Landschapselement (art. 6) 16.421 89,63%
Waarde - Onderaards gangenstelsel (art. 7) 2.008 10,96%
Waterstaat 2.192 11,97%
Waterstaat - Erosie (art. 8) 2.192 11,97%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 32.843 179,26%
milieuzone - bodembeschermingsgebied (art. 3) 16.421 89,63%
milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 11.2) 16.421 89,63%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Buitengebied Margraten 2009 detail kaart
Herontwikkeling voormalig Kloostercomplex Rijksweg 8 - 18 detail kaart
Buitengebied margraten 2009 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Intrekken aanvraag omgevingsvergunning tijdelijk gebruik percelen Boenderdelsvoetpad te Cadier en Keer detail
Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail
Bekendmaking inwerkingtreding beleidsregel Nadere uitwerking technische beleidsuitgangspunten dijkversterkingsprojecten detail
Gedragscode gebruik (mobiele) communicatiemiddelen provincie Limburg 2019 detail
Tweede subsidieronde Gelderland Herdenkt detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Rijksweg Cadier en Keer detail

Meer weten over adressen?