Geo- en vastgoeddata op locatie:

Herontwikkeling voormalig Kloostercomplex Rijksweg 8 - 18

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eijsden-Margraten
DossierNL.IMRO.1903.BPPVM0001
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.1903.BPPVM0001-OH01
Planstatusonherroepelijk
Datum planstatus 08-05-2012
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 18.321 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Wonen 18.321 100,00%
- Wonen (art. 3) 18.321 100,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 22.784 124,36%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 4) 620 3,39%
Waarde - Ecologie (art. 5) 3.735 20,39%
Waarde - Landschapselement (art. 6) 16.421 89,63%
Waarde - Onderaards gangenstelsel (art. 7) 2.008 10,96%
Waterstaat 2.192 11,97%
Waterstaat - Erosie (art. 8) 2.192 11,97%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 32.843 179,26%
milieuzone - bodembeschermingsgebied (art. 3) 16.421 89,63%
milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 11.2) 16.421 89,63%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Buitengebied Margraten 2009 geconsolideerde versie 14-12-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Herontwikkeling voormalig Kloostercomplex Rijksweg 8 - 18 onherroepelijk 08-05-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied margraten 2009 vastgesteld 19-05-2009 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Archiefverordening RUD Zuid-Limburg 2019 13-05-2019 13-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg 2019 13-05-2019 13-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Subsidieplafonds 2019 voor diverse subsidieregels en beleidsregels 13-05-2019 13-07-2019 detail
overig Provincie Limburg, besluit Wet natuurbescherming Soorten, Rijksweg 8-18 te Cadier en Keer, zaaknummer 2018-207355 08-05-2019 08-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Verkiezingen van de leden van het Europees Parlement 08-05-2019 08-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Rijksweg Cadier en Keer detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox