Geo- en vastgoeddata op locatie:

Landal Wolfsberg

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eijsden-Margraten
DossierNL.IMRO.1903.BPRECR01016
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.1903.BPRECR01016-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 07-10-2013
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 59.056 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 9.775 16,55%
- Agrarisch (art. 3) 9.775 16,55%
Groen 3.165 5,36%
- Groen (art. 4) 3.165 5,36%
Natuur 4.778 8,09%
- Natuur (art. 5) 4.778 8,09%
Recreatie 38.576 65,32%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 6) 38.576 65,32%
Wonen 2.762 4,68%
- Wonen (art. 7) 2.762 4,68%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 59.056 100,00%
milieuzone - bodembeschermingsgebied (art. 10.1) 59.056 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Landal Wolfsberg vastgesteld 17-12-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Landal Wolfsberg ontwerp 07-10-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied Margraten 2009 geconsolideerde versie 14-12-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied margraten 2009 vastgesteld 19-05-2009 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
geluidvergunning Bekendmaking: Wet Geluidhinder 24-05-2019 24-05-2019 detail
geluidvergunning 03-12-2014 Bekendmaking: Wet Geluidhinder 24-05-2019 24-05-2019 detail
geluidvergunning Bekendmaking: Wet Geluidhinder 24-05-2019 24-05-2019 detail
verordeningen en reglementen Vertrokken met onbekende bestemming (BRP), N.E. Faiyad 22-05-2019 22-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Hoorzitting bezwaarschriftencommissie, Gulpen-Wittem 15-05-2019 15-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Hoogcruts Noorbeek detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox