Geo- en vastgoeddata op locatie:

Resort Mooi Bemelen

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eijsden-Margraten
DossierNL.IMRO.1903.BPRECR1050
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.1903.BPRECR1050-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 29-08-2017
Officiële bekendmaking staatscourant 30-08-2017
Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 94.926 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 7.678 8,09%
- Groen (art. 3) 7.678 8,09%
Horeca 771 0,81%
- Horeca (art. 4) 771 0,81%
Recreatie 86.477 91,10%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 5) 86.477 91,10%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 239.217 252,00%
Waarde - Archeologie 7 (art. 6) 94.926 100,00%
Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 7) 48.695 51,30%
Waarde - Landschapselement (art. 8) 94.926 100,00%
Waarde - Recreatieve ontsluiting (art. 9) 670 0,71%
Waterstaat 7.678 8,09%
Waterstaat - Erosie (art. 10) 7.678 8,09%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 189.852 200,00%
milieuzone - bodembeschermingsgebied (art. 14.1) 94.926 100,00%
milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 14.2) 94.926 100,00%
Overige zone 7.678 8,09%
overige zone - zone hoogstamboomgaarden (art. 14.3) 7.678 8,09%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Buitengebied Margraten 2009 geconsolideerde versie 14-12-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied margraten 2009 vastgesteld 19-05-2009 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Verkiezingen van de leden van het Europees Parlement 08-05-2019 08-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) opschorting PL (N. Mohammadi) 06-05-2019 06-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) 01-05-2019 01-07-2019 detail
overig Provincie Limburg, ontbrandingstoestemming d.d. 1 juli 2019 Eijkerstraat te Gronsveld 10-04-2019 10-06-2019 detail
meldingen Sloopmelding verwijderen asbestgolfplaten, Vieversgrubweg perceel MGT02-F-298 te Bemelen 09-04-2019 09-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Gasthuis Bemelen detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox