Resort Mooi Bemelen

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eijsden-Margraten Dossier NL.IMRO.1903.BPRECR1050 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.1903.BPRECR1050-VG01 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 94.926 100%

Enkelbestemming m2 %
- Groen (art. 3) 7.678 8,09%

- Horeca (art. 4) 771 0,81%

- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 5) 86.477 91,10%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 7 (art. 6) 94.926 100,00%
- Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 7) 48.695 51,30%
- Waarde - Landschapselement (art. 8) 94.926 100,00%
- Waarde - Recreatieve ontsluiting (art. 9) 670 0,71%

- Waterstaat - Erosie (art. 10) 7.678 8,09%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - bodembeschermingsgebied (art. 14.1) 94.926 100,00%
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 14.2) 94.926 100,00%

- overige zone - zone hoogstamboomgaarden (art. 14.3) 7.678 8,09%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Gasthuis