Geo- en vastgoeddata op locatie:

Resort Mooi Bemelen

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eijsden-Margraten
DossierNL.IMRO.1903.BPRECR1050
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.1903.BPRECR1050-VG01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 12-12-2017
Officiële bekendmaking staatscourant 28-12-2017
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 94.926 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 7.678 8,09%
- Groen (art. 3) 7.678 8,09%
Horeca 771 0,81%
- Horeca (art. 4) 771 0,81%
Recreatie 86.477 91,10%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 5) 86.477 91,10%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 239.217 252,00%
Waarde - Archeologie 7 (art. 6) 94.926 100,00%
Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 7) 48.695 51,30%
Waarde - Landschapselement (art. 8) 94.926 100,00%
Waarde - Recreatieve ontsluiting (art. 9) 670 0,71%
Waterstaat 7.678 8,09%
Waterstaat - Erosie (art. 10) 7.678 8,09%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 189.852 200,00%
milieuzone - bodembeschermingsgebied (art. 14.1) 94.926 100,00%
milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 14.2) 94.926 100,00%
Overige zone 7.678 8,09%
overige zone - zone hoogstamboomgaarden (art. 14.3) 7.678 8,09%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Buitengebied Margraten 2009 geconsolideerde versie 14-12-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied margraten 2009 vastgesteld 19-05-2009 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Jaarstukken 2018, week 23, 2019 06-06-2019 21-06-2019 detail
omgevingsvergunning Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning bouw recreatiewoning, Gasthuis 3 kavel 135, 6268 NN Bemelen 05-06-2019 05-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Klachtenreglement college en burgemeester Eijsden-Margraten 2019 05-06-2019 05-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening op de raadscommissie, die functioneringsgesprekken met de burgemeester houden en die de aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester voorbereidt 28-05-2019 28-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Eijsden-Margraten 2019 28-05-2019 28-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Gasthuis Bemelen detail

Meer weten over adressen?