Geo- en vastgoeddata op locatie:

Kasteel-Oost

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eijsden-Margraten
DossierNL.IMRO.1903.BPRECR14003
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.1903.BPRECR14003-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 21-08-2017
Officiële bekendmaking staatscourant 23-08-2017
Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 25.518 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 19.923 78,08%
- Groen - Kasteeltuin (art. 3) 19.923 78,08%
Horeca 5.595 21,92%
- Horeca (art. 4) 5.595 21,92%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 627 2,46%
Leiding - Riool (art. 5) 627 2,46%
Waarde 76.553 300,00%
Waarde - Archeologie 3 (art. 6) 25.518 100,00%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 7) 25.518 100,00%
Waarde - Ecologie (art. 8) 25.518 100,00%
Waterstaat 25.518 100,00%
Waterstaat - Stroomvoerend rivierbed (art. 9) 25.518 100,00%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 25.518 100,00%
milieuzone - actief bodembeheergebied (art. 13.1) 25.518 100,00%
Vrijwaringszone 5.837 22,87%
vrijwaringszone - spuitzone (art. 13) 5.837 22,87%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Oost-Maarland vastgesteld 13-07-2010 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen BESLUIT AANWIJZING STEMLOKALEN 06-02-2019 06-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Verkiezing van de leden van het Algemeen Bestuur van het Waterschap Limburg, stemmen met een kiezerspas 29-01-2019 29-03-2019 detail
verordeningen en reglementen Verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Limburg in kieskring Maastricht , stemmen met een kiezerspas 29-01-2019 29-03-2019 detail
verordeningen en reglementen Verkiezing van de leden van het Algemeen Bestuur van het Waterschap Limburg, stemmen bij volmacht 29-01-2019 29-03-2019 detail
verordeningen en reglementen Verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Limburg in kieskring Maastricht , stemmen bij volmacht 29-01-2019 29-03-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Kasteellaan Eijsden detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 rapporten
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 rapporten