Geo- en vastgoeddata op locatie:

Kasteel-Oost

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eijsden-Margraten
DossierNL.IMRO.1903.BPRECR14003
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.1903.BPRECR14003-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 21-08-2017
Officiële bekendmaking staatscourant 23-08-2017
Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 25.518 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 19.923 78,08%
- Groen - Kasteeltuin (art. 3) 19.923 78,08%
Horeca 5.595 21,92%
- Horeca (art. 4) 5.595 21,92%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 627 2,46%
Leiding - Riool (art. 5) 627 2,46%
Waarde 76.553 300,00%
Waarde - Archeologie 3 (art. 6) 25.518 100,00%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 7) 25.518 100,00%
Waarde - Ecologie (art. 8) 25.518 100,00%
Waterstaat 25.518 100,00%
Waterstaat - Stroomvoerend rivierbed (art. 9) 25.518 100,00%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 25.518 100,00%
milieuzone - actief bodembeheergebied (art. 13.1) 25.518 100,00%
Vrijwaringszone 5.837 22,87%
vrijwaringszone - spuitzone (art. 13) 5.837 22,87%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Oost-Maarland vastgesteld 13-07-2010 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Verkiezingen van de leden van het Europees Parlement 08-05-2019 08-07-2019 detail
omgevingsvergunning Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning verbouwen/vergroten woning, Spauwenstraat 5, 6245 BW Eijsden 07-05-2019 07-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) opschorting PL (N. Mohammadi) 06-05-2019 06-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) 01-05-2019 01-07-2019 detail
omgevingsvergunning Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning uitbreiden terras woonark, Kasteellaan 13, 6245 SB Eijsden 30-04-2019 30-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Kasteellaan Eijsden detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox