Omgevingsvergunning Ulvend ong. te Noorbeek

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eijsden-Margraten
DossierNL.IMRO.1903.OMGBUI01024
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.1903.OMGBUI01024-VG01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 06-02-2014
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 14.151 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Omgevingsvergunning Ulvend ong. te Noorbeek 14.151 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Besluitvlak 14.151 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Omgevingsvergunning Ulvend ong. te Noorbeek detail kaart
Omgevingsvergunning Ulvend ong. te Noorbeek detail kaart
Buitengebied Margraten 2009 detail kaart
Buitengebied 2009, 1e herziening detail kaart
Buitengebied margraten 2009 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail
Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail
Verordening op de rekenkamercommissie voor de gemeente Eijsden-Margraten 2019 detail
Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail
Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Ulvend Noorbeek detail

Meer weten over adressen?