Geo- en vastgoeddata op locatie:

Provinciale weg 5a Noorbeek

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eijsden-Margraten
DossierNL.IMRO.1903.OMGBUI1025
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.1903.OMGBUI1025-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 23-04-2014
Teksten besluitdocument   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.260 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Provinciale weg 5a Noorbeek 1.260 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Besluitvlak 1.260 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
inpassingsplan PIP reconstructie N598 ontwerp 07-07-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Provinciale weg 5a Noorbeek vastgesteld 26-06-2014 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Provinciale weg 5a Noorbeek ontwerp 23-04-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied Margraten 2009 geconsolideerde versie 14-12-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied margraten 2009 vastgesteld 19-05-2009 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
geluidvergunning 03-12-2014 Bekendmaking: Wet Geluidhinder 24-05-2019 24-05-2019 detail
geluidvergunning Bekendmaking: Wet Geluidhinder 24-05-2019 24-05-2019 detail
geluidvergunning Bekendmaking: Wet Geluidhinder 24-05-2019 24-05-2019 detail
verordeningen en reglementen Vertrokken met onbekende bestemming (BRP), N.E. Faiyad 22-05-2019 22-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Verleende verklaring van Geen Bezwaar, ZLM Tour, 22 juni 2019, Diversen, Gulpen-Wittem 15-05-2019 15-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.