Geo- en vastgoeddata op locatie:

Provinciale weg 5a Noorbeek

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eijsden-Margraten
DossierNL.IMRO.1903.OMGBUI1025
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.1903.OMGBUI1025-VG01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 26-06-2014
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.260 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Provinciale weg 5a Noorbeek 1.260 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Besluitvlak 1.260 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
inpassingsplan PIP reconstructie N598 ontwerp 07-07-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Provinciale weg 5a Noorbeek vastgesteld 26-06-2014 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Provinciale weg 5a Noorbeek ontwerp 23-04-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied Margraten 2009 geconsolideerde versie 14-12-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied margraten 2009 vastgesteld 19-05-2009 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
geluidvergunning 03-12-2014 Bekendmaking: Wet Geluidhinder 16-06-2019 16-06-2019 detail
geluidvergunning Bekendmaking: Wet Geluidhinder 16-06-2019 16-06-2019 detail
geluidvergunning Bekendmaking: Wet Geluidhinder 16-06-2019 16-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Notitie Praten in plaats van procederen, 2019 12-06-2019 12-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanvraag evenementenvergunning, Bokkebaggertocht, 20 oktober 2019, diverse locaties, Gulpen-Wittem 12-06-2019 12-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?