Ingbergweg 3, Margraten

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eijsden-Margraten
DossierNL.IMRO.1903.OMGKOM01002
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.1903.OMGKOM01002-VG01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 07-02-2014
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.087 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Ingbergweg 3, Margraten 2.087 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Omgevingsvergunning Ingbergweg 3 2.087 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Ingbergweg 3, Margraten detail kaart
Ingbergweg 3, Margraten detail kaart
Buitengebied Margraten 2009 detail kaart
Buitengebied margraten 2009 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
10-12-2014 Vaststellen verordeningen Tarieven 2015 detail
Bekendmaking: Wet Geluidhinder detail
Bekendmaking: Wet Geluidhinder detail
03-12-2014 Bekendmaking: Wet Geluidhinder detail
Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Ingberweg Margraten detail

Meer weten over adressen?