Omgevingsvergunning Rijksweg 97 te Cadier en Keer

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eijsden-Margraten
DossierNL.IMRO.1903.OMGKOM04003
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.1903.OMGKOM04003-VG01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 07-05-2014
Teksten vaststellingsbesluit   bijlage bij besluitdocument   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.880 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Omgevingsvergunning Rijksweg 97 te Cadier en Keer 1.880 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Cadier en Keer 2014 detail kaart
Cadier en Keer 2014 detail kaart
Omgevingsvergunning Rijksweg 97 te Cadier en Keer detail kaart
Omgevingsvergunning Rijksweg 97 te Cadier en Keer detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning aanleg amfibieënpoel, Achterweg perceel MGT02-G-254 te Cadier en Keer detail
Provincie Limburg - Tijdelijk verkeersbesluit i.v.m. Liberation Concert 2019 - Gem. Eijsden-Margraten detail
bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning legalisatie veranderen voorgevel woning, Fommestraat 8, 6267 CT Cadier en Keer detail
Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Fommestraat Cadier en Keer detail
Rijksweg Cadier en Keer detail

Meer weten over adressen?