Ontsluiting woningbouwproject Bloesemgaard

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eijsden-Margraten
DossierNL.IMRO.1903.OMGKOM1007
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.1903.OMGKOM1007-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 05-08-2015
Teksten besluitdocument   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 610 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Ontsluiting woningbouwproject Bloesemgaard 610 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Ontsluiting woningbouwproject Bloesemgaard detail kaart
Ontsluiting woningbouwproject Bloesemgaard detail kaart
Woningbouw Heiligerweg detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
10-12-2014 Vaststellen verordeningen Tarieven 2015 detail
bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail
Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail
Verordening op de rekenkamercommissie voor de gemeente Eijsden-Margraten 2019 detail
Verleende omgevingsvergunning verplaatsen uitweg/inrit Julianalaan 8, 6269 CN/Sebastiaanstraat te Margraten detail

Vergunningen in de gaten houden?