Omgevingesvergunning Sint Jozefstraat 62 te Oost-Maarland

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eijsden-Margraten
DossierNL.IMRO.1903.OMGKOM14002
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.1903.OMGKOM14002-VG01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 11-03-2014
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 58 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Omgevingesvergunning Sint Jozefstraat 62 te Oost-Maarland 58 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Omgevingesvergunning Sint Jozefstraat 62 te Oost-Maarland detail kaart
Omgevingesvergunning Sint Jozefstraat 62 te Oost-Maarland detail kaart
Oost-Maarland detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Gemeente Eijsden-Margraten - GPP Diepstraat - Eijsden detail
bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail
Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail
Provincie Limburg melding Besluit Uniforme Saneringen Klokkestraat (weg), Mesch, BUS 2019-138 detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning bouwen woning, Hoogstraat 37, 6245 LT Eijsden detail

Vergunningen in de gaten houden?