Geo- en vastgoeddata op locatie:

Omgevingsvergunning Schey 8, Noorbeek

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eijsden-Margraten
DossierNL.IMRO.1903.OMGSCHEY8
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.1903.OMGSCHEY8-DO01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 30-09-2016
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.117 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Omgevingsvergunning Schey 8, Noorbeek 1.117 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Besluitvlak X 1.117 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Schey 8, Noorbeek vastgesteld 30-09-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Schey 8, Noorbeek ontwerp 16-08-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Schey ong. en Vroelen 27/27a ontwerp 01-08-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied Margraten 2009 geconsolideerde versie 14-12-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied margraten 2009 vastgesteld 19-05-2009 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) 19-06-2019 19-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Klachtenreglement college en burgemeester Eijsden-Margraten 2019 05-06-2019 05-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening rechtspositie burgemeester en wethouders Eijsden-Margraten 2019 28-05-2019 28-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening op de raadscommissie, die functioneringsgesprekken met de burgemeester houden en die de aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester voorbereidt 28-05-2019 28-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Eijsden-Margraten 2019 28-05-2019 28-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Schey Noorbeek detail

Meer weten over adressen?