Geo- en vastgoeddata op locatie:

Voorbereidingsbesluit Grenscorrectie Nederland-België

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eijsden-Margraten
DossierNL.IMRO.1903.VBGRC10001
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.1903.VBGRC10001-VG01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 12-12-2017
Officiële bekendmaking staatscourant 27-12-2017
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 416.397 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Voorbereidingsbesluit Grenscorrectie Nederland-België 416.397 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Besluitvlak X 416.397 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Facetbestemmingsplan Short Stay vastgesteld 05-01-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Maastricht Zuidoost vastgesteld 18-06-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Eijsden vastgesteld 23-04-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Eijsden ontwerp 17-01-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld 27-04-2010 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
bodembeschermingsvergunning Provincie Limburg, besluit Wet bodembescherming Stationsplein (NS-emplacement en omgeving), Eijsden, LI090500130 14-06-2019 14-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Klachtenreglement college en burgemeester Eijsden-Margraten 2019 05-06-2019 05-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening op de raadscommissie, die functioneringsgesprekken met de burgemeester houden en die de aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester voorbereidt 28-05-2019 28-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening rechtspositie burgemeester en wethouders Eijsden-Margraten 2019 28-05-2019 28-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Eijsden-Margraten 2019 28-05-2019 28-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?