Bedrijventerrein Aan de Fremme, eerste wijziging

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eijsden-Margraten
DossierNL.IMRO.1903.WPLBDT01002
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.1903.WPLBDT01002-VG01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 26-05-2015
Officiële bekendmaking staatscourant 10-06-2015
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 13.846 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijventerrein 8.896 64,25%
- Bedrijventerrein (art. 2) 8.896 64,25%
Groen 4.950 35,75%
- Groen (art. 2) 4.950 35,75%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 13.846 100,00%
overige zone - rode contour (art. 2) 13.846 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Bedrijventerrein Aan de Fremme, eerste wijziging detail kaart
Bedrijventerrein Aan de Fremme, eerste wijziging detail kaart
Bedrijventerrein Aan de Fremme - 2013 detail kaart
Bedrijventerrein Aan de Fremme - 2013.lck detail kaart
Buitengebied Margraten 2009 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
10-12-2014 Vaststellen verordeningen Tarieven 2015 detail
bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail
Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail
Verordening op de rekenkamercommissie voor de gemeente Eijsden-Margraten 2019 detail
Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail

Vergunningen in de gaten houden?