Geo- en vastgoeddata op locatie:

'Wijzigingsplan Bestemmingsplan Buitengebied 2009 - Bruisterbosch 15 te Sint Geertruid'

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eijsden-Margraten
DossierNL.IMRO.1903.WPLBUI1006
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.1903.WPLBUI1006-OH01
Planstatusonherroepelijk
Datum planstatus 30-08-2012
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.634 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 1.002 38,02%
- Agrarisch met waarden (art. 3) 1.002 38,02%
Wonen 1.632 61,98%
- Wonen (art. 4) 1.632 61,98%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 5.268 200,00%
Waarde - Archeologie (art. 5) 2.634 100,00%
Waarde - Beschermd Dorpsgezicht (art. 6) 2.634 100,00%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 5.268 200,00%
milieuzone - bodembeschermingsgebied (art. 10) 2.634 100,00%
milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 10) 2.634 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Buitengebied Margraten 2009 geconsolideerde versie 14-12-2012 detail naar de kaart
wijzigingsplan 'Wijzigingsplan Bestemmingsplan Buitengebied 2009 - Bruisterbosch 15 te Sint Geertruid' onherroepelijk 30-08-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied margraten 2009 vastgesteld 19-05-2009 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen BESLUIT AANWIJZING STEMLOKALEN 06-02-2019 06-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Verkiezing van de leden van het Algemeen Bestuur van het Waterschap Limburg, stemmen met een kiezerspas 29-01-2019 29-03-2019 detail
verordeningen en reglementen Verkiezing van de leden van het Algemeen Bestuur van het Waterschap Limburg, stemmen bij volmacht 29-01-2019 29-03-2019 detail
verordeningen en reglementen Verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Limburg in kieskring Maastricht , stemmen bij volmacht 29-01-2019 29-03-2019 detail
verordeningen en reglementen Verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Limburg in kieskring Maastricht , stemmen met een kiezerspas 29-01-2019 29-03-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Bruisterbosch Sint Geertruid detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 rapporten
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 rapporten