'Wijzigingsplan Bestemmingsplan Buitengebied 2009 - Bruisterbosch 15 te Sint Geertruid'

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eijsden-Margraten
DossierNL.IMRO.1903.WPLBUI1006
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.1903.WPLBUI1006-OH01
Planstatusonherroepelijk
Datum planstatus 30-08-2012
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.634 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 1.002 38,02%
- Agrarisch met waarden (art. 3) 1.002 38,02%
Wonen 1.632 61,98%
- Wonen (art. 4) 1.632 61,98%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 5.268 200,00%
Waarde - Archeologie (art. 5) 2.634 100,00%
Waarde - Beschermd Dorpsgezicht (art. 6) 2.634 100,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 5.268 200,00%
milieuzone - bodembeschermingsgebied (art. 10) 2.634 100,00%
milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 10) 2.634 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Buitengebied Margraten 2009 detail kaart
'Wijzigingsplan Bestemmingsplan Buitengebied 2009 - Bruisterbosch 15 te Sint Geertruid' detail kaart
Buitengebied margraten 2009 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail
bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail
Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail
Verordening op de rekenkamercommissie voor de gemeente Eijsden-Margraten 2019 detail
Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Bruisterbosch Sint Geertruid detail

Meer weten over adressen?