Geo- en vastgoeddata op locatie:

Woningbouw Heiligerweg 2015

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eijsden-Margraten
DossierNL.IMRO.1903.WPLKOM1007
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.1903.WPLKOM1007-VG01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 20-12-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 28-12-2016
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 24.325 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 2.591 10,65%
- Groen (art. 2) 2.591 10,65%
Verkeer 4.301 17,68%
- Verkeer (art. 2) 4.301 17,68%
Wonen 17.433 71,67%
- Wonen - 1 (art. 2) 17.433 71,67%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 24.325 100,00%
Waarde - Archeologie (art. 2) 24.325 100,00%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 677 2,78%
geluidzone - industrie (art. 2) 677 2,78%
Wetgevingzone 24.325 100,00%
wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 2) 24.325 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Woningbouw Heiligerweg 2015 vastgesteld 20-12-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Woningbouw Heiligerweg, eerste fase vastgesteld 30-12-2015 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Woningbouw Heiligerweg, eerste fase ontwerp 26-10-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Woningbouw Heiligerweg 2015 ontwerp 03-08-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Woningbouw Heiligerweg vastgesteld 18-12-2012 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen 10-12-2014 Vaststellen verordeningen Tarieven 2015 26-06-2019 26-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) 19-06-2019 19-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Klachtenreglement college en burgemeester Eijsden-Margraten 2019 05-06-2019 05-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Eijsden-Margraten 2019 28-05-2019 28-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening rechtspositie burgemeester en wethouders Eijsden-Margraten 2019 28-05-2019 28-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Heiligerweg Margraten detail
Prinses Amalialaan Margraten detail
Op de Duif Margraten detail
Bloesemgaard Margraten detail

Meer weten over adressen?