bestemmingsplan Bemelen, wijzigingsplan perceel Bosweg 4

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Eijsden-Margraten
DossierNL.IMRO.1903.WPLKOM2001
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.1903.WPLKOM2001-VG01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 22-01-2011
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 891 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Recreatie 891 100,00%
- Recreatie (art. 3) 891 100,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 1.782 200,00%
milieuzone - bodembeschermingsgebied (art. 6) 891 100,00%
milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 6) 891 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Omgevingsvergunning Sint Laurentiusstraat 9 Bemelen detail kaart
bestemmingsplan Bemelen, wijzigingsplan perceel Bosweg 4 detail kaart
bestemmingsplan Bemelen, wijzigingsplan perceel Bosweg 4 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning aanleg amfibieënpoel, Koelebosweg perceel MGT02-F-312 te Bemelen detail
bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail
Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP) detail
Verordening op de rekenkamercommissie voor de gemeente Eijsden-Margraten 2019 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Bosweg Bemelen detail

Meer weten over adressen?