Bestemmingsplan "Zogweteringlaan ong. (naast 2) en Gageldijk 119 B" te Maarssen

Bestemmingsplan "Zogweteringlaan ong. (naast 2) en Gageldijk 119 B" te Maarssen heeft op 22-11-2016 de status ontwerp gekregen door Stichtse Vecht.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Stichtse Vecht
Dossier
NL.IMRO.1904.BPZogwtrnglnnb2MRS
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.1904.BPZogwtrnglnnb2MRS-OW01
Planstatus
ontwerp
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 23.241 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden (art. 3) 8.007 34,45%

- Tuin (art. 4) 13.715 59,01%

- Wonen (art. 5) 1.519 6,54%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 4 (art. 6) 8.007 34,45%
- Waarde - Cultuurhistorie hollandse waterlinie (art. 7) 8.007 34,45%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 10.1) 15.234 65,55%