"Zogweteringlaan ong. (naast 2) en Gageldijk 119 B" te Maarssen

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Stichtse Vecht Dossier NL.IMRO.1904.BPZogwtrnglnnb2MRS Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.1904.BPZogwtrnglnnb2MRS-OW01 Planstatus ontwerp Officiële bekendmaking staatscourant Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 23.241 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden (art. 3) 8.007 34,45%

- Tuin (art. 4) 13.715 59,01%

- Wonen (art. 5) 1.519 6,54%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 4 (art. 6) 8.007 34,45%
- Waarde - Cultuurhistorie hollandse waterlinie (art. 7) 8.007 34,45%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 10.1) 15.234 65,55%