Ruimtelijke onderbouwing aanvraag omgevingsvergunning Zandpad 12 te Breukelen

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Stichtse Vecht Dossier NL.IMRO.1904.OVZandpad12BKL Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.1904.OVZandpad12BKL-VG01 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 6.592 100%

Besluitgebied naam m2 %
Ruimtelijke onderbouwing aanvraag omgevingsvergunning Zandpad 12 te Breukelen 6.592 100%