7.6
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Berltsum - Bedrijventerrein West heeft op 28-02-2013 de status vastgesteld gekregen door .

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.1908.BPBedrBerltsumWest
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.1908.BPBedrBerltsumWest-0401
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 154.928 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 12.229 7,89%

- Bedrijventerrein (art. 4) 78.353 50,57%

- Groen (art. 5) 17.344 11,19%

- Verkeer (art. 6) 14.838 9,58%

- Water (art. 7) 1.845 1,19%

- Wonen (art. 8) 30.319 19,57%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 9) 2.710 1,75%
- Leiding - Riool (art. 10) 2.382 1,54%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 11) 107.465 69,36%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 12) 47.463 30,64%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- luchtvaartverkeerzone - invliegfunnel 130 (art. 14.1) 3.600 2,32%
- luchtvaartverkeerzone - invliegfunnel 140 (art. 14.1) 6.649 4,29%
- luchtvaartverkeerzone - invliegfunnel 145 (art. 14.1) 40.319 26,02%
- luchtvaartverkeerzone - invliegfunnel 150 (art. 14.1) 34.061 21,98%

- wro-zone - wijzigingsgebied (art. 3) 5.810 3,75%