Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Berltsum Wier heeft op 13-11-2015 de status ontwerp gekregen door .

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.1908.BPBerWier
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.1908.BPBerWier-0102
Planstatus
ontwerp
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.086.774 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch - Bedrijf (art. 3) 1.231 0,11%
- Agrarisch - Cultuurgrond (art. 4) 1.517 0,14%

- Bedrijf (art. 5) 65.981 6,07%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 345 0,03%

- Detailhandel (art. 7) 4.446 0,41%

- Dienstverlening (art. 8) 6.358 0,59%

- Gemengd (art. 9) 23.818 2,19%

- Groen (art. 10) 145.759 13,41%

- Horeca (art. 11) 3.817 0,35%

- Maatschappelijk (art. 12) 36.142 3,33%

- Recreatie (art. 13) 12.985 1,19%
- Recreatie - Pension (art. 14) 3.027 0,28%

- Sport (art. 15) 54.164 4,98%

- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 16) 180.712 16,63%

- Water (art. 17) 40.775 3,75%

- Wonen (art. 18) 501.324 46,13%
- Wonen - Gestapeld (art. 19) 4.373 0,40%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 20) 10.964 1,01%
- Leiding - Riool (art. 21) 917 0,08%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 22) 215.230 19,80%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 23) 674.337 62,05%
- Waarde - Archeologisch monument (art. 24) 14.867 1,37%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 5.8) 47.808 4,40%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 9.7) 2.590 0,24%