Bestemmingsplan Bestemmingsplan Bitgum-Bitgummole 2017

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Bitgum-Bitgummole 2017 heeft op 02-11-2017 de status vastgesteld gekregen door .

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.1908.BPBitgumBitgummole
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.1908.BPBitgumBitgummole-0401
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 737.800 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 35.622 4,83%
- Agrarisch - Grasland (art. 4) 8.505 1,15%

- Bedrijf (art. 5) 7.083 0,96%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 328 0,04%

- Bedrijventerrein (art. 7) 50.630 6,86%

- Dienstverlening (art. 8) 262 0,04%

- Gemengd (art. 9) 41.501 5,63%

- Groen (art. 10) 40.707 5,52%

- Horeca (art. 11) 983 0,13%

- Maatschappelijk (art. 12) 8.791 1,19%
- Maatschappelijk - School (art. 13) 5.102 0,69%

- Sport (art. 14) 55.185 7,48%

- Verkeer - Verblijf (art. 15) 152.442 20,66%

- Water (art. 16) 9.479 1,28%

- Wonen (art. 17) 321.180 43,53%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 18) 2.947 0,40%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 19) 2.950 0,40%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 20) 126.163 17,10%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 21) 604.199 81,89%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - luchtvaart 35 - 40 Ke (art. 25.1) 11.973 1,62%

- luchtvaartverkeerzone - ils verstoringsgebied 1 (art. 25.2) 737.800 100,00%
- luchtvaartverkeerzone - obstakelbeheergebied (art. 25.3) 737.800 100,00%

- overige zone - singels behouden (art. 25.4) 74.201 10,06%

- veiligheidszone - munitie C (art. 25.5) 36.041 4,88%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan