Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buitengebied Wieringermeer 2009, eerste partiële herziening heeft op 06-11-2014 de status vastgesteld gekregen door Hollands Kroon.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Hollands Kroon
Dossier
NL.IMRO.1911.BPLG2009hez01
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.1911.BPLG2009hez01-VA01
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 289.579.452 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 2.278.657 0,79%

- Bedrijf (art. 5) 32.074 0,01%

- Verkeer (art. 14) 3.095 0,00%

- Water (art. 15) 15.728 0,01%

- Wonen (art. 17) 47.745 0,02%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 19) 2 0,00%

- Waarde - Archeologie (art. 20) 24.635 0,01%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- luchtvaartverkeerzone - laagvlieggebied (art. 27.1) 142.079 0,05%

- milieuzone - stiltegebied (art. 27.9) 7.472 0,00%

- vrijwaringszone - dijk (art. 27.2) 410 0,00%
- vrijwaringszone - radar (art. 27.3) 171.556 0,06%