Buitengebied Wieringermeer 2009, eerste partiële herziening

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Hollands Kroon
DossierNL.IMRO.1911.BPLG2009hez01
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.1911.BPLG2009hez01-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 06-11-2014
Officiële bekendmaking staatscourant 29-06-2015
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 289.579.452 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 2.278.657 0,79%
- Agrarisch (art. 3) 2.278.657 0,79%
Bedrijf 32.074 0,01%
- Bedrijf (art. 5) 32.074 0,01%
Verkeer 3.095 0,00%
- Verkeer (art. 14) 3.095 0,00%
Water 15.728 0,01%
- Water (art. 15) 15.728 0,01%
Wonen 47.745 0,02%
- Wonen (art. 17) 47.745 0,02%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 2 0,00%
Leiding - Gas (art. 19) 2 0,00%
Waarde 24.635 0,01%
Waarde - Archeologie (art. 20) 24.635 0,01%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Luchtvaartverkeerzone 142.079 0,05%
luchtvaartverkeerzone - laagvlieggebied (art. 27.1) 142.079 0,05%
Milieuzone 7.472 0,00%
milieuzone - stiltegebied (art. 27.9) 7.472 0,00%
Vrijwaringszone 171.966 0,06%
vrijwaringszone - dijk (art. 27.2) 410 0,00%
vrijwaringszone - radar (art. 27.3) 171.556 0,06%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Bestemmingsplan ‘Tussenweg 10-16 Middenmeer’ detail kaart
Dorpskernen II Herziening 2014 detail kaart
Agriport 1 detail kaart
Agriport 570, Middenmeer detail kaart
Correctieve herziening rijksinpassingsplan Windpark Wieringermeer detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Hollands Kroon- Week 37-Publicatie besluit omgevingsvergunning milieuneutrale verandering, windturbine MT-03, Windpark Cluster Nuon 2, gelegen langs de Medemblikkertocht in Wieringerwerf detail
Hollands Kroon- Week 32- Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning onderdeel milieu, Windturbine MT03 Wieringermeer detail
AANWIJZINGSBESLUIT TOEZICHTHOUDERS ALGEMENE WET BESTUURSRECHT EN WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT. detail
AANWIJZINGSBESLUIT TOEZICHTHOUDERS ALGEMENE WET BESTUURSRECHT EN WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT. detail
AANWIJZINGSBESLUIT TOEZICHTHOUDERS ALGEMENE WET BESTUURSRECHT EN WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT. detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Stontelerweg Den Oever detail
Alkmaarseweg Middenmeer detail
Amstelmeerweg Slootdorp detail
Cultuurweg Middenmeer detail
Den Oeverseweg Slootdorp detail
Dolfijnweg Slootdorp detail
Flevoweg Middenmeer detail
Friescheweg Wieringerwerf detail
Groetweg Middenmeer detail
Haukessluisweg Slootdorp detail

Meer weten over adressen?