Omgevingsvergunning Goingarijp - It Hôf 14 Goingarijp

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid De Fryske Marren
DossierNL.IMRO.1921.PBGOI14ITHOF14
Dossierstatusgeheel in werking
IdentificatieNL.IMRO.1921.PBGOI14ITHOF14-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 29-04-2014
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.633 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Omgevingsvergunning Goingarijp - It Hôf 14 Goingarijp 1.633 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Omgevingsvergunning Goingarijp - It Hôf 14 Goingarijp detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Nadere voorschriften carbidschieten gemeente De Fryske Marren 2019 detail
De Fryske Marren - Instellen 60 km/uur-zone; opheffen voorrangsregeling - Oudega en Elahuizen detail
Instellen 60 km/uur-zone op traject Ige Galamawei 28 Oudega – Wâldwei 22 Elahuizen en opheffen voorrangsregeling op kruispunt Wâldwei – Algemiene Wei en kruispunt Wâldwei – Tsjerkewei in Elahuizen detail
Regeling tot intrekking van de Subsidieregelingen Kulturhûs Oudehaske, Maatschappelijke ondersteuning, begeleiding en advies, Monumentenstichting en Participatiebeleid detail
Subsidieregeling Rijksmonumenten De Fryske Marren detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
It Hôf Goingarijp detail

Meer weten over adressen?