Omgevingsvergunning Goingarijp - It Hôf 14 Goingarijp

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid De Fryske Marren Dossier NL.IMRO.1921.PBGOI14ITHOF14 Dossierstatus geheel in werking Identificatie NL.IMRO.1921.PBGOI14ITHOF14-VA01 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.633 100%

Besluitgebied naam m2 %
Omgevingsvergunning Goingarijp - It Hôf 14 Goingarijp 1.633 100%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
It Hôf