7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Landelijk Gebied Goedereede heeft op 04-09-2014 de status vastgesteld gekregen door Goeree-Overflakkee.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Goeree-Overflakkee
Dossier
NL.IMRO.1924.GDRLandelijkgebied
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.1924.GDRLandelijkgebied-BP30
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 126.443.022 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 12.584.299 9,95%

- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden (art. 4) 5.736.738 4,54%
- Agrarisch met waarden - Natuur- en landschapswaarden (art. 5) 4.792.450 3,79%

- Bedrijf (art. 6) 147.445 0,12%
- Bedrijf - Agrarisch aanverwant bedrijf (art. 7) 72.063 0,06%
- Bedrijf - Bedrijventerrein (art. 8) 30.640 0,02%
- Bedrijf - Haven (art. 9) 208.889 0,17%

- Bos (art. 10) 362.607 0,29%

- Gemengd (art. 11) 2.677 0,00%

- Groen (art. 12) 860.314 0,68%

- Horeca (art. 13) 4.128 0,00%

- Maatschappelijk (art. 14) 26.523 0,02%

- Natuur - 1 (art. 15) 86.122.299 68,11%
- Natuur - 2 (art. 16) 422.193 0,33%
- Natuur - Schurvelingen (art. 17) 4.771 0,00%
- Natuur - Strand (art. 18) 1.976.706 1,56%
- Natuur - Zandwallen (art. 19) 31.259 0,02%

- Waterkering (art. 26) 101.679 0,08%
- Waterstaat (art. 36) 4.098 0,00%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 20) 236.700 0,19%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie - recreatieappartement (art. 21) 4.786 0,00%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie - recreatiewoning (art. 22) 2.456 0,00%

- Sport (art. 23) 102.498 0,08%

- Verkeer (art. 24) 2.748.841 2,17%

- Water (art. 25) 9.479.944 7,50%

- Wonen - 3 (art. 27) 194.652 0,15%
- Wonen - 4 (art. 28) 181.369 0,14%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Riool (art. 29) 71.445 0,06%
- Leiding - Water (art. 30) 399.240 0,32%

- Waarde - Archeologie - 1 (art. 31) 88.956 0,07%
- Waarde - Archeologie - 2 (art. 32) 298.605 0,24%
- Waarde - Archeologie - 4 (art. 33) 517.746 0,41%
- Waarde - Archeologie - 5 (art. 34) 11.413.505 9,03%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 35) 314.396 0,25%

- Waterstaat - Waterkering (art. 37) 14.268.696 11,28%
- Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 38) 39.407.240 31,17%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 1.60) 1.563.875 1,24%

- other: gemeentelijk monument (art. 1) 218.355 0,17%
- other: gezoneerd industrieterrein (art. 1) 494.728 0,39%
- other: rijksmonument (art. 1) 39.687 0,03%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 43) 423.904 0,34%

- wro-zone - wijzigingsgebied (art. 5) 2.467.585 1,95%