6.6
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Drie kernen, Den Bommel, Herkingen en Stad aan het Haringvliet heeft op 01-05-2017 de status voorontwerp gekregen door Goeree-Overflakkee.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Goeree-Overflakkee
Dossier
NL.IMRO.1924.herzHRVBMLHKG
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.1924.herzHRVBMLHKG-BP10
Planstatus
voorontwerp
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 2.316.013 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 435.006 18,78%

- Bedrijf (art. 4) 207.959 8,98%

- Bos (art. 5) 26.993 1,17%

- Detailhandel (art. 6) 312 0,01%

- Dienstverlening (art. 7) 341 0,01%

- Gemengd (art. 8) 19.484 0,84%

- Groen (art. 9) 178.457 7,71%

- Horeca (art. 10) 4.276 0,18%

- Kantoor (art. 11) 2.215 0,10%

- Maatschappelijk (art. 12) 30.045 1,30%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 13) 25.313 1,09%

- Natuur (art. 14) 18.042 0,78%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 15) 124.595 5,38%
- Recreatie - Jachthaven (art. 16) 76.807 3,32%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 2.5.15) 119.140 5,14%

- Sport (art. 18) 46.844 2,02%

- Tuin (art. 19) 129.266 5,58%

- Verkeer (art. 20) 1.749 0,08%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 21) 270.054 11,66%

- Water (art. 22) 126.814 5,48%

- Wonen (art. 23) 459.458 19,84%
- Wonen - Woonwagenstandplaats (art. 24) 12.042 0,52%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Riool (art. 25) 18.322 0,79%

- Waarde - Archeologie 3 (art. 26) 98.126 4,24%

- Waterstaat - Waterkering (art. 27) 411.363 17,76%
- Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 28) 43.947 1,90%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- veiligheidszone - externe veiligheid (art. 32.2) 5.025 0,22%

- vrijwaringszone - molenbiotoop 100m (art. 32.3.1) 40.670 1,76%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 400m (art. 32.3.2) 597.501 25,80%