7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Drie kernen, Den Bommel, Herkingen en Stad aan het Haringvliet heeft op 06-11-2018 de status ontwerp gekregen door Goeree-Overflakkee.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Goeree-Overflakkee
Dossier
NL.IMRO.1924.herzHRVBMLHKG
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.1924.herzHRVBMLHKG-BP20
Planstatus
ontwerp
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 2.357.567 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 416.080 17,65%

- Bedrijf (art. 4) 199.742 8,47%

- Bos (art. 5) 26.978 1,14%

- Detailhandel (art. 6) 312 0,01%

- Dienstverlening (art. 7) 341 0,01%

- Gemengd (art. 8) 26.991 1,14%

- Groen (art. 9) 185.356 7,86%

- Horeca (art. 10) 4.276 0,18%

- Kantoor (art. 11) 499 0,02%

- Maatschappelijk (art. 12) 30.847 1,31%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 13) 25.313 1,07%

- Natuur (art. 14) 18.042 0,77%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 16) 122.520 5,20%
- Recreatie - Jachthaven (art. 17) 76.989 3,27%
- Recreatie - Paardenweide (art. 18) 4.240 0,18%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 15) 119.144 5,05%

- Sport (art. 19) 72.789 3,09%

- Tuin (art. 20) 129.971 5,51%

- Verkeer (art. 21) 1.749 0,07%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 22) 271.292 11,51%

- Water (art. 23) 128.694 5,46%

- Wonen (art. 24) 464.916 19,72%
- Wonen - Woonwagenstandplaats (art. 25) 12.042 0,51%

- Woongebied (art. 26) 17.876 0,76%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Riool (art. 25) 134 0,01%
- Leiding - Riool (art. 27) 18.188 0,77%

- Waarde - Archeologie 3 (art. 28) 98.126 4,16%

- Waterstaat - Waterkering (art. 29) 419.384 17,79%
- Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 30) 43.947 1,86%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- veiligheidszone - externe veiligheid (art. 34.3) 5.026 0,21%

- vrijwaringszone - molenbiotoop 100m (art. 32.3.1) 18.674 0,79%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 100m (art. 34.4.1) 22.012 0,93%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 400m (art. 32.3.2) 278.229 11,80%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 400m (art. 34.4.2) 319.430 13,55%
- vrijwaringszone - rijksvaarwegen (art. 34.2) 195.915 8,31%