Ruimtelijke ontwikkelingen Glastuinbouwgebied Pijnacker-West

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Pijnacker-Nootdorp Dossier NL.IMRO.1926.bp000180115 Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.1926.bp000180115-4001 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 35.358 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch - Glastuinbouw (art. 3) 3.957 11,19%
- Agrarisch - Weide (art. 4) 13.045 36,89%

- Agrarisch met waarden - Landschaps- en natuurwaarden (art. 5) 3.712 10,50%

- Bedrijf (art. 6) 1.708 4,83%

- Recreatie (art. 7) 504 1,43%

- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 8) 1.725 4,88%

- Water (art. 9) 800 2,26%

- Wonen (art. 10) 9.908 28,02%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 2 (art. 11) 10.928 30,91%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 12) 22.642 64,04%
- Waarde - Ecologie (art. 13) 1.788 5,06%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 6) 1.708 4,83%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Meloenstraat
Noordeindseweg