7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buitengebied Graafstroom 3e herziening heeft op 15-09-2015 de status vastgesteld gekregen door Giessenlanden.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Giessenlanden
Dossier
NL.IMRO.1927.BPBGGRM3H
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.1927.BPBGGRM3H-VG01
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 65.378.966 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden (art. 3) 345.418 0,53%

- Bedrijf (art. 4) 23.018 0,04%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 1.079 0,00%

- Cultuur en ontspanning (art. 8) 890 0,00%

- Recreatie (art. 12) 18.800 0,03%

- Verkeer (art. 15) 148 0,00%

- Wonen (art. 19) 56.378 0,09%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 21) 3.701 0,01%
- Leiding - Riool (art. 22) 637 0,00%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 27) 983.056 1,50%
- Waarde - Archeologie 10 (art. 36) 442.016 0,68%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 28) 1.762.817 2,70%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 29) 75.518 0,12%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 30) 16.854.532 25,78%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 31) 9.023.167 13,80%
- Waarde - Archeologie 6 (art. 32) 5.802.221 8,87%
- Waarde - Archeologie 7 (art. 33) 4.279.312 6,55%
- Waarde - Archeologie 8 (art. 34) 25.916.430 39,64%
- Waarde - Archeologie 9 (art. 35) 201.927 0,31%

- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 25) 9.023 0,01%
- Waterstaat - Waterkering (art. 26) 1.810.542 2,77%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 39.5) 277.234 0,42%

- milieuzone - eendenkooi (art. 39.4) 6.531.501 9,99%
- milieuzone - stiltegebied (art. 38) 147.056 0,22%

- vrijwaringszone - molenbiotoop 100 m (art. 39.1) 1.087 0,00%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 400 m (art. 39.1) 85.127 0,13%

- wetgevingzone - omgevingsvergunning gevoelige bodem (art. 39.3) 295.484 0,45%
- wetgevingzone - omgevingsvergunning overgangsgebied (art. 39.3) 282.554 0,43%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied dorpslint (art. 39.3) 147.625 0,23%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied verkavelingslint (art. 39.3) 49.968 0,08%