Bestemmingsplan Buitengebied Graafstroom 3e herziening

Bestemmingsplan Buitengebied Graafstroom 3e herziening heeft op 15-09-2015 de status vastgesteld gekregen door Giessenlanden.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede...

product-image

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal 39,93 in plaats van 79,39....

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

product-image

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

product-image

Maatvoering Perceel

 49.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 49.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.1927.BPBGGRM3H
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.1927.BPBGGRM3H-VG01
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 65.378.966 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch met waarden 345.418 0,53%
- Agrarisch met waarden (art. 3) 345.418 0,53%
Bedrijf 24.097 0,04%
- Bedrijf (art. 4) 23.018 0,04%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 1.079 0,00%
Cultuur en ontspanning 890 0,00%
- Cultuur en ontspanning (art. 8) 890 0,00%
Recreatie 18.800 0,03%
- Recreatie (art. 12) 18.800 0,03%
Verkeer 148 0,00%
- Verkeer (art. 15) 148 0,00%
Wonen 56.378 0,09%
- Wonen (art. 19) 56.378 0,09%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 4.338 0,01%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 21) 3.701 0,01 %
- Leiding - Riool (art. 22) 637 0,00 %
Waarde 65.340.995 99,94%
- Waarde - Archeologie 1 (art. 27) 983.056 1,50 %
- Waarde - Archeologie 10 (art. 36) 442.016 0,68 %
- Waarde - Archeologie 2 (art. 28) 1.762.817 2,70 %
- Waarde - Archeologie 3 (art. 29) 75.518 0,12 %
- Waarde - Archeologie 4 (art. 30) 16.854.532 25,78 %
- Waarde - Archeologie 5 (art. 31) 9.023.167 13,80 %
- Waarde - Archeologie 6 (art. 32) 5.802.221 8,87 %
- Waarde - Archeologie 7 (art. 33) 4.279.312 6,55 %
- Waarde - Archeologie 8 (art. 34) 25.916.430 39,64 %
- Waarde - Archeologie 9 (art. 35) 201.927 0,31 %
Waterstaat 1.819.566 2,78%
- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 25) 9.023 0,01 %
- Waterstaat - Waterkering (art. 26) 1.810.542 2,77 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Geluidzone 277.234 0,42%
- geluidzone - industrie (art. 39.5) 277.234 0,42 %
Milieuzone 6.678.557 10,22%
- milieuzone - eendenkooi (art. 39.4) 6.531.501 9,99 %
- milieuzone - stiltegebied (art. 38) 147.056 0,22 %
Vrijwaringszone 86.215 0,13%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 100 m (art. 39.1) 1.087 0,00 %
- vrijwaringszone - molenbiotoop 400 m (art. 39.1) 85.127 0,13 %
Wetgevingzone 775.631 1,19%
- wetgevingzone - omgevingsvergunning gevoelige bodem (art. 39.3) 295.484 0,45 %
- wetgevingzone - omgevingsvergunning overgangsgebied (art. 39.3) 282.554 0,43 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied dorpslint (art. 39.3) 147.625 0,23 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied verkavelingslint (art. 39.3) 49.968 0,08 %