7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Dijkverzwaren Liesveld heeft op 02-07-2013 de status vastgesteld gekregen door Giessenlanden.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Giessenlanden
Dossier
NL.IMRO.1927.BPdijkverzwarenLSV
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.1927.BPdijkverzwarenLSV-VG02
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.050.247 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 171.130 16,29%

- Bedrijf (art. 4) 98.701 9,40%
- Bedrijf - Bebouwde kom (art. 5) 5.418 0,52%

- Bedrijventerrein (art. 6) 83.728 7,97%

- Centrum (art. 7) 4.277 0,41%

- Groen (art. 8) 217.607 20,72%

- Kantoor (art. 9) 519 0,05%

- Maatschappelijk (art. 10) 4.070 0,39%

- Natuur (art. 11) 42.114 4,01%

- Recreatie (art. 12) 8.775 0,84%

- Tuin (art. 13) 110.555 10,53%

- Verkeer (art. 14) 81.661 7,78%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 15) 4.974 0,47%

- Water (art. 16) 13.864 1,32%

- Wonen (art. 17) 182.449 17,37%
- Wonen - Bebouwde kom (art. 18) 19.839 1,89%

- Woongebied (art. 19) 558 0,05%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Riool (art. 20) 2.444 0,23%

- Waarde - Archeologie - 1 (art. 21) 21.876 2,08%
- Waarde - Archeologie - 2 (art. 22) 384.315 36,59%
- Waarde - Archeologie - 4 (art. 23) 489.059 46,57%
- Waarde - Archeologie - 5 (art. 24) 47.994 4,57%
- Waarde - Archeologie - 6 (art. 25) 57.492 5,47%
- Waarde - Archeologie - 7 (art. 26) 26.527 2,53%
- Waarde - Archeologie - 8 (art. 27) 14.311 1,36%

- Waterstaat-Stroomvoerend rivierbed (art. 28) 261.334 24,88%
- Waterstaat - Waterkering (art. 29) 514.571 49,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 33) 293.366 27,93%

- vrijwaringszone - molenbiotoop 100 m (art. 33) 9.290 0,88%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 400 m (art. 33) 55.295 5,26%