6.5
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Dorpskernen Graafstroom heeft op 13-02-2012 de status vastgesteld gekregen door Giessenlanden.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Giessenlanden
Dossier
NL.IMRO.1927.BPdorpskernen
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.1927.BPdorpskernen-VG01
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 2.526.066 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 378.318 14,98%

- Bedrijf (art. 4) 106.914 4,23%

- Bedrijventerrein (art. 5) 214.040 8,47%

- Centrum (art. 6) 117.028 4,63%

- Detailhandel (art. 7) 462 0,02%

- Gemengd (art. 8) 50.316 1,99%

- Groen (art. 9) 45.820 1,81%

- Horeca (art. 10) 4.973 0,20%

- Kantoor (art. 11) 228 0,01%

- Maatschappelijk (art. 12) 87.794 3,48%
- Maatschappelijk - Voorlopig (art. 21) 3.051 0,12%

- Natuur (art. 13) 6.725 0,27%

- Recreatie (art. 14) 62.452 2,47%

- Tuin (art. 15) 175.939 6,96%

- Verkeer (art. 16) 77.648 3,07%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 17) 183.379 7,26%
- Verkeer - Voorlopig (art. 22) 1.481 0,06%

- Water (art. 18) 209.673 8,30%

- Wonen (art. 19) 258.121 10,22%

- Woongebied (art. 20) 538.776 21,33%
- Woongebied - Uit te werken (art. 23) 2.927 0,12%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Riool (art. 24) 11.336 0,45%

- Waarde - Archeologie - 1 (art. 25) 402.911 15,95%
- Waarde - Archeologie - 2 (art. 26) 548.876 21,73%
- Waarde - Archeologie - 3 (art. 27) 505 0,02%
- Waarde - Archeologie - 4 (art. 28) 404.497 16,01%
- Waarde - Archeologie - 5 (art. 29) 479.397 18,98%
- Waarde - Archeologie - 6 (art. 30) 127.679 5,05%
- Waarde - Archeologie - 7 (art. 31) 35.026 1,39%
- Waarde - Archeologie - 8 (art. 32) 524.596 20,77%

- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 33) 97.036 3,84%
- Waterstaat - Waterkering (art. 34) 297.512 11,78%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 38) 97.548 3,86%

- other: gezoneerd industrieterrein (art. 1) 68.115 2,70%

- vrijwaringszone - molenbiotoop 100m (art. 38) 38.653 1,53%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 400m (art. 38) 622.569 24,65%
- vrijwaringszone - straalpad (art. 38) 39.140 1,55%

- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 3) 3.820 0,15%

Oppervlakte van bouwmogelijkheden

Dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Woongebied - Uit te werken, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.
Onderdeel m2 %
Bestemmingsplangebied 2.526.066 100%
Enkelbestemming 0,12%