7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buitengebied Liesveld heeft op 26-03-2013 de status vastgesteld gekregen door Giessenlanden.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Giessenlanden
Dossier
NL.IMRO.1927.BuitengebiedLSV
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.1927.BuitengebiedLSV-VG01
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 40.930.771 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 29.854.456 72,94%

- Agrarisch met waarden (art. 4) 3.325.719 8,13%

- Bedrijf (art. 5) 375.825 0,92%

- Cultuur en ontspanning (art. 6) 61.495 0,15%

- Detailhandel (art. 7) 9.195 0,02%

- Groen (art. 8) 461.364 1,13%

- Horeca (art. 9) 1.818 0,00%

- Kantoor (art. 10) 519 0,00%

- Maatschappelijk (art. 11) 45.295 0,11%

- Natuur (art. 13) 1.429.631 3,49%

- Overig - Molen (art. 12) 6.677 0,02%

- Recreatie (art. 14) 90.313 0,22%

- Sport (art. 15) 14.730 0,04%

- Tuin (art. 16) 406.589 0,99%

- Verkeer (art. 17) 1.190.626 2,91%
- Verkeer - Voorlopig (art. 20) 3.288 0,01%

- Water (art. 18) 3.088.017 7,54%

- Wonen (art. 19) 565.205 1,38%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Riool (art. 21) 79.873 0,20%
- Leiding - Water (art. 22) 112.554 0,27%

- Waarde - Archeologie - 1 (art. 23) 199.630 0,49%
- Waarde - Archeologie - 2 (art. 24) 1.008.623 2,46%
- Waarde - Archeologie - 3 (art. 25) 278.687 0,68%
- Waarde - Archeologie - 4 (art. 26) 7.960.944 19,45%
- Waarde - Archeologie - 5 (art. 27) 11.577.243 28,28%
- Waarde - Archeologie - 6 (art. 28) 3.357.438 8,20%
- Waarde - Archeologie - 7 (art. 29) 2.432.839 5,94%
- Waarde - Archeologie - 8 (art. 30) 11.649.039 28,46%
- Waarde - Archeologie - 9 (art. 31) 15.012 0,04%
- Waarde - Cultuurhistorie - 2 (art. 32) 105.238 0,26%

- Waterstaat-Stroomvoerend rivierbed (art. 33) 3.511.303 8,58%
- Waterstaat - Waterkering (art. 34) 4.307.120 10,52%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 38) 620.033 1,51%

- milieuzone - boringsvrije zone (art. 38) 5.090.663 12,44%
- milieuzone - eendenkooi (art. 38) 3.787.255 9,25%
- milieuzone - ruwvoeder (art. 38) 2.583.608 6,31%
- milieuzone - stiltegebied (art. 38) 25.146.596 61,44%
- milieuzone - waterwingebied (art. 38) 389.067 0,95%

- other: gezoneerd industrieterrein (art. 38) 53.467 0,13%

- vrijwaringszone - molenbiotoop 100 m (art. 38) 365.035 0,89%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 400 (art. 38) 3.602.346 8,80%