7.3
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buitengebied West heeft op 07-12-2016 de status vastgesteld gekregen door Nissewaard.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Nissewaard
Dossier
NL.IMRO.1930.BPBGDWEST
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.1930.BPBGDWEST-3002
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 64.272.638 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden - Landschaps- en natuurwaarden (art. 3) 8.239.485 12,82%
- Agrarisch met waarden - Waardevolle openheid (art. 4) 33.690.506 52,42%

- Bedrijf (art. 5) 310.092 0,48%
- Bedrijf - 1 (art. 6) 28.448 0,04%
- Bedrijf - 2 (art. 7) 126.789 0,20%

- Bos (art. 8) 8.550 0,01%

- Cultuur en ontspanning (art. 9) 3.093 0,00%

- Detailhandel (art. 10) 6.697 0,01%

- Groen (art. 11) 559.211 0,87%

- Horeca (art. 12) 1.276 0,00%

- Maatschappelijk (art. 14) 30.177 0,05%

- Natuur (art. 15) 6.760.566 10,52%

- Leiding - Afsluiterlocatie (art. 13) 2.187 0,00%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 16) 171.826 0,27%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 17) 17.255 0,03%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie 1 (art. 18) 45.824 0,07%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie 2 (art. 19) 20.537 0,03%

- Sport (art. 20) 139.101 0,22%

- Verkeer (art. 21) 1.244.522 1,94%
- Verkeer - Dijk (art. 22) 2.037.174 3,17%

- Water (art. 23) 9.954.551 15,49%

- Wonen (art. 24) 869.317 1,35%
- Wonen - 1 (art. 25) 5.453 0,01%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 26) 232.262 0,36%
- Leiding - Hoogspanning (art. 27) 260.711 0,41%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 28) 1.251.403 1,95%
- Leiding - Leidingstrook (art. 29) 929.690 1,45%
- Leiding - Olie (art. 30) 24.158 0,04%
- Leiding - Riool (art. 31) 80.610 0,13%
- Leiding - Water (art. 32) 91.876 0,14%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 33) 4.681 0,01%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 34) 3.122.528 4,86%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 35) 685.180 1,07%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 36) 1.738.152 2,70%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 37) 21.809.656 33,93%
- Waarde - Archeologie 6 (art. 38) 20.661.369 32,15%
- Waarde - Archeologie 7 (art. 39) 6.703.405 10,43%
- Waarde - Archeologie 8 (art. 40) 9.537.764 14,84%

- Waterstaat - Waterkering (art. 41) 6.957.920 10,83%
- Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 42) 11.268.553 17,53%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 45.3) 15.361.860 23,90%

- luchtvaartverkeerzone (art. 45.1) 903.361 1,41%

- veiligheidszone - gasdrukmeet- en regelstation 1 (art. 45.5) 2.125 0,00%
- veiligheidszone - gasdrukmeet- en regelstation 2 (art. 45.5) 11.062 0,02%
- veiligheidszone - leiding (art. 45.4) 114.852 0,18%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 45.2) 529.276 0,82%