Bestemmingsplan Landelijk Gebied (voormalige gemeente Vlist)

Bestemmingsplan Landelijk Gebied (voormalige gemeente Vlist) heeft op 15-12-2015 de status vastgesteld gekregen door Culemborg.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Culemborg
Dossier
NL.IMRO.1931.BP1511BG001
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.1931.BP1511BG001-VG01
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 50.180.963 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden (art. 3) 43.531.091 86,75%

- Bedrijf (art. 4) 253.880 0,51%

- Groen (art. 5) 262.521 0,52%

- Horeca (art. 6) 3.406 0,01%

- Kantoor (art. 7) 2.409 0,00%

- Maatschappelijk (art. 8) 32.345 0,06%

- Natuur (art. 9) 2.327.135 4,64%
- Natuur - Landgoed (art. 10) 50.929 0,10%

- Recreatie - Kampeerterrein (art. 11) 175.967 0,35%
- Recreatie - Recreatiewoning (art. 12) 934 0,00%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 13) 558 0,00%
- Recreatie - Volkstuin (art. 14) 53.967 0,11%

- Sport (art. 15) 63.808 0,13%
- Sport - Manege (art. 16) 16.646 0,03%

- Verkeer (art. 17) 754.895 1,50%
- Verkeer - Fietspad (art. 18) 32.346 0,06%

- Water (art. 19) 1.361.506 2,71%
- Water - Waterweg (art. 20) 133.110 0,27%
- Water - Woonschepenligplaats (art. 21) 215 0,00%

- Wonen (art. 22) 1.123.293 2,24%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Brandstof (art. 23) 67.394 0,13%
- Leiding - Gas (art. 24) 63.539 0,13%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding 1 (art. 25) 41.485 0,08%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding 2 (art. 26) 401.167 0,80%
- Leiding - Riool (art. 27) 6.617 0,01%
- Leiding - Water (art. 28) 112.679 0,22%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 29) 528.839 1,05%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 30) 909 0,00%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 31) 7.134.421 14,22%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 32) 2.116.089 4,22%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 33) 400.343 0,80%
- Waarde - Archeologie 6 (art. 34) 9.840.020 19,61%
- Waarde - Archeologie 7 (art. 35) 2.408.950 4,80%
- Waarde - Cultuurhistorie 1 (art. 36) 1.098.988 2,19%
- Waarde - Cultuurhistorie 2 (art. 37) 642.264 1,28%
- Waarde - Natuur en landschap (art. 38) 429.622 0,86%

- Waterstaat - Waterkering (art. 39) 667.350 1,33%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 43.1) 11.620 0,02%

- milieuzone - boringsvrije zone (art. 43.12) 694.248 1,38%

- overige zone - beschermingszone eendenkooi (art. 43.6) 603.008 1,20%
- overige zone - kanoroute (art. 43.7) 566.078 1,13%
- overige zone - weidevogelgebied (art. 43.8) 21.198.333 42,24%

- veiligheidszone - gasdrukmeet- en regelstation (art. 43.3) 8.113 0,02%
- veiligheidszone - lpg (art. 43.2) 9.850 0,02%

- vrijwaringszone - dijk (art. 43.9) 64.577 0,13%
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 43.10) 943.149 1,88%
- vrijwaringszone - zichtlijn (art. 43.11) 2.418 0,00%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 3.7) 335 0,00%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 3.7) 11.784 0,02%