Geo- en vastgoeddata op locatie:

Oudemirdum

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid De Fryske Marren
DossierNL.IMRO.1940.BPOUM14OUDEMIRDUM
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.1940.BPOUM14OUDEMIRDUM-VO01
Planstatusvoorontwerp
Datum planstatus 28-10-2015
Officiële bekendmaking staatscourant 29-10-2015
Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 559.836 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 89.105 15,92%
- Agrarisch - Bedrijf (art. 3) 8.493 1,52%
- Agrarisch - Cultuurgrond (art. 4) 80.612 14,40%
Bedrijf 6.837 1,22%
- Bedrijf (art. 5) 6.676 1,19%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 161 0,03%
Bos 15.475 2,76%
- Bos (art. 7) 15.475 2,76%
Detailhandel 4.452 0,80%
- Detailhandel (art. 8) 4.452 0,80%
Gemengd 2.981 0,53%
- Gemengd - 1 (art. 9) 1.870 0,33%
- Gemengd - 2 (art. 10) 1.112 0,20%
Groen 15.510 2,77%
- Groen (art. 11) 15.510 2,77%
Horeca 2.992 0,53%
- Horeca (art. 12) 2.992 0,53%
Maatschappelijk 11.607 2,07%
- Maatschappelijk (art. 13) 11.607 2,07%
Sport 45.944 8,21%
- Sport (art. 14) 45.944 8,21%
Verkeer 83.440 14,90%
- Verkeer (art. 15) 83.440 14,90%
Wonen 281.495 50,28%
- Wonen - 1 (art. 16) 236.717 42,28%
- Wonen - 2 (art. 17) 31.425 5,61%
- Wonen - 3 (art. 18) 13.353 2,39%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 14.602 2,61%
Leiding - Riool (art. 19) 14.602 2,61%
Waarde 35.445 6,33%
Waarde - Archeologie (art. 20) 35.445 6,33%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Oudemirdum vastgesteld 28-09-2016 detail naar de kaart
beheersverordening Balk, Bantega, Echtenerbrug-Delfstrahuizen, Harich, Lemmer en Oudemirdum vastgesteld 19-11-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Regeling tot intrekking van de Subsidieregeling Welzijnswerk 11-06-2019 11-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Intrekking Besluit Informatiebeheer van de gemeente De Friese Meren 2014 11-06-2019 11-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Mandaat door burgemeester inzake invordering verbeurde dwangsommen 07-06-2019 07-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Mandaat door college inzake invordering verbeurde dwangsommen 07-06-2019 07-08-2019 detail
verordeningen en reglementen HUP 2019 05-06-2019 05-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Grôtbuorren Oudemirdum detail
Hegewei Oudemirdum detail
Lege Leane Oudemirdum detail
Star Numanwei Oudemirdum detail
Binnenwei Oudemirdum detail
De Ikebosker Oudemirdum detail
Beukenlaan Oudemirdum detail
De Alde Buorren Oudemirdum detail
De Brink Oudemirdum detail
De Flechtreed Oudemirdum detail

Meer weten over adressen?