Sint Nicolaasga - Huisterheide 1

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid De Fryske Marren
DossierNL.IMRO.1940.PBSNC19HUISTERHEI1
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.1940.PBSNC19HUISTERHEI1-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 27-02-2019
Teksten besluitdocument   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 434 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Sint Nicolaasga - Huisterheide 1 434 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Besluitvlak 434 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Landgoed Boschoord detail kaart
Beheersverordening Joure, Langweer, Nijehaske, Oudehaske en het Buitengebied detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Nadere voorschriften carbidschieten gemeente De Fryske Marren 2019 detail
De Fryske Marren - Instellen 60 km/uur-zone; opheffen voorrangsregeling - Oudega en Elahuizen detail
Instellen 60 km/uur-zone op traject Ige Galamawei 28 Oudega – Wâldwei 22 Elahuizen en opheffen voorrangsregeling op kruispunt Wâldwei – Algemiene Wei en kruispunt Wâldwei – Tsjerkewei in Elahuizen detail
Subsidieregeling Rijksmonumenten De Fryske Marren detail
Regeling tot intrekking van de Subsidieregelingen Kulturhûs Oudehaske, Maatschappelijke ondersteuning, begeleiding en advies, Monumentenstichting en Participatiebeleid detail

Vergunningen in de gaten houden?