Stork-terrein Naarden

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Gooise Meren Dossier NL.IMRO.1942.BP2012N002013 Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.1942.BP2012N002013-va02 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 37.698 100%

Enkelbestemming m2 %
- Groen (art. 3) 1.554 4,12%

- Maatschappelijk (art. 4) 13.027 34,55%

- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 5) 6.874 18,24%

- Water (art. 6) 2.458 6,52%

- Wonen - Grondgebonden (art. 7) 13.785 36,57%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 4) 828 2,20%