Stedelijk Gebied

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Gooise Meren Dossier NL.IMRO.1942.BP2014stedelijkgeb Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.1942.BP2014stedelijkgeb-VA01 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 4.019.041 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 153.113 3,81%

- Bedrijf (art. 4) 20.386 0,51%

- Detailhandel (art. 5) 62.286 1,55%
- Detailhandel - Verkooppunt motorbrandstoffen met lpg (art. 6) 1.324 0,03%
- Detailhandel - Verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg (art. 7) 699 0,02%

- Gemengd (art. 8) 13.443 0,33%

- Groen (art. 9) 594.026 14,78%

- Horeca (art. 10) 432 0,01%

- Kantoor (art. 11) 8.087 0,20%

- Maatschappelijk (art. 12) 153.601 3,82%

- Recreatie (art. 13) 45.115 1,12%
- Recreatie - Jachthaven (art. 14) 144.658 3,60%

- Sport (art. 15) 166.133 4,13%

- Tuin (art. 16) 473.561 11,78%

- Verkeer (art. 17) 197.711 4,92%
- Verkeer - Railverkeer (art. 18) 36.314 0,90%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 19) 582.444 14,49%

- Water (art. 20) 207.210 5,16%

- Wonen (art. 21) 1.158.498 28,83%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Hoogspanning (art. 27) 7.576 0,19%
- Leiding - Water (art. 22) 16.874 0,42%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 23) 13.663 0,34%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 24) 85.603 2,13%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 25) 15.779 0,39%

- Waterstaat - Waterkering (art. 26) 195.212 4,86%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 30.1) 64.436 1,60%

- veiligheidszone - barim (art. 30.3) 625 0,02%
- veiligheidszone - lpg (art. 30) 1.954 0,05%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 4.5.1) 2.043 0,05%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 4.5.1) 2.038 0,05%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 3 (art. 4.5.1) 3.606 0,09%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 4 (art. 8.5) 942 0,02%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 5 (art. 4.5.1) 2.215 0,06%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 6 (art. 4.5.1) 1.248 0,03%