Rotonde Churchillstraat-Rijksweg

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Gooise Meren Dossier NL.IMRO.1942.BP2016N003008 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.1942.BP2016N003008-ON01 Planstatus ontwerp Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 7.522 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden (art. 3) 1.444 19,20%

- Verkeer (art. 4) 6.078 80,80%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Hoogspanning (art. 5) 559 7,43%